Over Vakpublicaties
Te verschijnen
Eerder verschenen
Beschouwingen
Downloads
Contact
Naar Nieuwsdienst
icons
Beschouwingen
De redacteuren van Media Update schrijven met regelmaat beschouwingen, essays en opiniërende stukken in andere publicaties. Of soms, heel tegendraads, maken ze in opdracht een cabaretprogramma. Enkele citaten:

Syntens
Uit het cabaretprogramma 'Lekker luchtfietsen'
“Weet u wat een hype is? Een hype is met z’n allen tegelijk hetzelfde dromen, maar dan met de ogen open.”

WRR, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Uit: Waardenstelsels in en rond de media
“Wie de beschikbare literatuur over media onderzoekt, komt een aantal opvallende zaken tegen. Zo blijkt vrijwel niemand ooit onderzoek te doen naar de positieve effecten van het werk van de media.”

De Journalist
Uit: Pluriformiteit, daar gaat het om
“Er is een fundamenteel debat nodig over het onderwerp pluriformiteit. En de overheid dient zich rekenschap te geven wat vereist is om haar burgers te informeren over het functioneren van de democratie. Als de media het af laten weten als zuiverend filter, welke vaardigheden moet de bevolking dan worden bijgebracht om zich desondanks te informeren?”

Computable
Uit: Lissabon-droom bezwijkt onder complexe werkelijkheid
“Kan Europa de VS economisch inhalen en daarbij alle goede verworvenheden uit de eigen geschiedenis behouden? Welvarender worden en tegelijk de sociale cohesie verbeteren en de culturele creativiteit verhogen? Of brengt de jacht op de VS ook narigheden als toename van armoede en kansloosheid, meer gewelddadige misdaad, een voor velen onbetaalbare gezondheidszorg, en minder aandacht voor milieuvervuiling?”

Staatscourant
Uit: Lissabon, een overladen agenda geëvalueerd
“De ontwikkeling van de informatiemaatschappij leidt tot groeiende afhankelijkheden en complexiteiten in economie en maatschappij. Een gevolgtrekking mag zijn dat voldoende inzicht in deze processen ontbreekt, en ook dat dit waarschijnlijk onvoldoende wordt beseft.”

Automatisering Gids
Uit: Media zoeken houvast in snelle ICT-wereld
“Terwijl mensen lineair leven, groeit de hoeveelheid kennis en vernuft die het dagelijkse leven bepaalt exponentieel. Anders gezegd: waar de alledaagse werkelijkheid steeds sneller anders wordt, verandert de perceptie van die werkelijkheid niet in hetzelfde tempo mee. Dat leidt tot fricties.”

Leeuwarder Courant
Uit: Vertrouwen onmisbaar voor innovatie
“Bij innovatie speelt het verwerven van nieuwe kennis een centrale rol. Maar iets nieuws leren lukt alleen als de bereidheid bestaat fouten te maken. Daarvoor is durf nodig, het aanvaarden dat er risico’s mee gepaard gaan. Dat is soms een persoonlijke zaak, maar steeds vaker ook een collectief belang. In de kenniseconomie van de 21e eeuw zullen allerlei partijen en organisaties gedwongen worden samen nieuwe dingen te leren, met elkaar risico’s te nemen. Het Nederlandse poldermodel voorziet hier niet in.”
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Nieuws- en Informatiedienst
bgvak_nieuws.jpg
© 2024 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap