Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
ECA vermoedt dat e-commerce probleem oplevert bij BTW-inning
De Europese Rekenkamer (ECA) onderzoekt hoe effectief de EU-regels zijn voor de inning van BTW in deze tijden van e-commerce. Want ook al is er een interne markt, elke lidstaat kan immers ook een doorvoerhaven zijn voor import van buiten de EU. Hiertoe bekijkt de ECA onder meer het kader aan regelgeving, en de controle op de uitvoering van de regels. Verder is van belang hoe de lidstaten samenwerken bij de inning van de BTW of de invoerrechten door de douane. 
 
‘Nieuwe wet over delen informatie ontkracht AVG’
Het kabinet houdt tot 15 september een internetconsultatie over de nieuwe Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Die wet beoogt de om uitwisseling en verwerking van informatie te verbeteren tussen instanties die met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld bij de aanpak van fraude en vormen van criminaliteit. Op dit moment gaat het delen van informatie soms moeizaam. Helemaal als private partijen mee willen draaien in een samenwerkingsverband. Volgens burgerrechtenorganisatie Privacy First wil het kabinet hiermee belangrijke principes buiten werking stellen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Want mede door een Nederlandse lobby zouden de Europese privacy-regels niet opgaan in de situaties waar apart wetgeving voor bestaat. 
 
Breedbandsnelheid in zes landen op de wereld hoger dan in Nederland
Nederland haalt een zevende plaats in de wereld als het gaat om de gemiddelde downloadsnelheid van de breedbandverbindingen. Gemeten werd een snelheid 35,95 Mbit/sec. Vorig jaar bedroeg dat gemiddelde 33,53 Mbit/sec, maar toen werd een vijfde plaats gescoord. Dit blijkt uit cijfers van M-Lab, die verwerkt zijn door het Britse bedrijf Cable. De ranglijst is gebaseerd op 163 miljoen snelheidstesten in 200 landen. Singapore heeft daarin met 60,39 Mbps wereldwijd de snelste breedband, voor Zweden (46,00 Mbps), Denemarken (43,99 Mbps), en Noorwegen (40,12 Mbps). Gemiddeld is de breedbandcapaciteit in de wereld nu 9,1 Mbps, waar dat in 2017 nog 7,40 Mbps bedroeg. Maar, de kloof groeit tussen de landen met een goede digitale infrastructuur en de achterblijvers. 
 
Privacy Shield moet weg van Europees Parlement door laksheid VS
De uitvoer van data over EU-burgers moet na 1 september worden opgeschort als de VS zich niet aan de privacy-regels houdt. Dat heeft het Europese Parlement in een resolutie geëist. Deze werd aangenomen met 303 stemmen voor, en 223 tegen. De Parlementariërs eisen een beter toezicht op de afspraken tussen de EU en de VS die zijn vastgelegd in het Privacy Shield. Mede gezien het schandaal met Facebook en Cambridge Analytica zou duidelijk zijn dat het schrijnend ontbreekt aan wettelijke bescherming van Europese burgers in hun contacten met Amerikaanse bedrijven. 
 
‘Nieuwe wet over delen informatie ontkracht AVG’
Het kabinet houdt tot 15 september een internetconsultatie over de nieuwe Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Die wet beoogt de uitwisseling en verwerking van informatie te verbeteren tussen instanties die met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld bij de aanpak van fraude en vormen van criminaliteit. Op dit moment gaat het delen van informatie soms moeizaam. Helemaal als private partijen mee willen draaien in een samenwerkingsverband. Volgens burgerrechtenorganisatie Privacy First wil het kabinet hiermee belangrijke principes buiten werking stellen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Want mede door een Nederlandse lobby zouden de Europese privacy-regels niet opgaan in de situaties waar apart 
 
Veel consumenten ervaren online problemen en zijn slecht geïnformeerd
Bijna een kwart van de Nederlandse online kopers heeft het afgelopen jaren problemen ervaren, meestentijds door niet tijdige of zelfs niet-levering van een product of dienst. Bovendien is meer dan de helft (58%) van de online-kopers naar eigen zeggen slecht op de hoogte van consumentenrechten. Deze conclusies komen uit een onderzoek van bureau Kantar dat in opdracht van EZK werd uitgevoerd. Toch blijft online-kopen onverminderd populair. De onderzoekers noemen het typisch dat de adoptie van een nieuw fenomeen vooruitloopt op de gevaren ervan. Staatssecretaris Keijzer van EZK schrijft in een brief aan de Tweede Kamer momenteel gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van consumenten en ondernemers en in het najaar met beleidsvoornemens te zullen komen. 
 
IViR: Gebruik term nepnieuws belemmert effectieve bestrijding
Beleidsmakers kunnen beter het woord nepnieuws vermijden omdat deze term vaag, inadequaat en politiek gekleurd is. Nauwkeuriger is de aanduiding ‘online desinformatie’, omdat deze term dichter ligt bij de actuele academische en beleidsdiscussies. Dat stelt het Amsterdamse Instituut voor Informatierecht (IViR) in een analyse van het verschijnsel en wat er tegen is te doen. Het rapport categoriseert de verscheidenheid aan strategieën en maatregelen, dit op basis van hun doelstellingen: preventieve maatregelen, identificatie- en monitoringsmaatregelen, beperkings- of correctiemaatregelen, en regelgevende en niet-regelgevende maatregelen. Maatregelen dienen complementair te zijn benadrukken de onderzoekers; ze waarschuwen voor nieuwe regelgevingsinitiatieven die op dit moment worden ondernomen in Duitsland, Italië en Frankrijk.
 
Agenda NL DIGIbeter moet dienstverlening overheid verbeteren
18 juli 2018, editie 3013
Het kabinet heeft ingestemd met de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. Die moet zorgen dat de dienstverlening door de overheid verbetert aan de burgers en het bedrijfsleven. Zo is de e-government nu niet toegankelijk genoeg. Daarom zullen onder meer digitaal minder vaardige burgers betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening. Er komt ook een MijnOverheid voor het bedrijfsleven, en burgers en ondernemers krijgen het recht om verkeerd vastgelegde gegevens te corrigeren. Het kabinet kondigt verder onderzoek aan naar de impact van de digitalisering en de inzet van data en algoritmen. De Agenda NL DIGIbeter is daarom met nadruk bedoeld als startdocument.
 
Media Update verschijnt in de vakantieperiode één keer per week
12 juli 2018, editie 3012
De eerstvolgende editie komt daarom uit op 18 juli. Vanaf dinsdag 21 augustus is de verschijningsfrequentie weer normaal.
 
EZK stuurt ‘Brainport Nationale Actieagenda’ naar Tweede Kamer
10 juli 2018, editie 3011
Het ontwikkelen van sleuteltechnologieën als fotonica en de inzet van innovaties voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, gezondheid & vitaliteit, en slimme en duurzame mobiliteit. Dit zijn twee belangrijke ambities uit de Brainport Nationale Actieagenda, ontwikkeld door Brainport Eindhoven, het ministerie van EZK en andere ministeries. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt staatssecretaris Keijzer van EZK de internationale koppositie van Brainport Eindhoven in de kennisintensieve maakindustrie. Daardoor draagt de brainport belangrijk bij aan het verdien- en innovatievermogen van Nederland. In de Actieagenda staan acties centraal op de onderwerpen talent, kennis, innovatie, ondernemerschap, vestigingsklimaat, digitalisering, en maatschappelijke uitdagingen. Het Rijk en de regio investeren samen € 370 miljoen in de Actieagenda.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap