Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
EU en Azië gaan werken aan versterken digitale netwerken
De Europese Commissie en een hoge vertegenwoordiger van Aziatische landen hebben een gezamenlijke mededeling aangenomen over een strategie om Europa en Azië beter met elkaar te verbinden. De strategie bevat drie onderdelen: financiële instrumenten, partnerschappen, en versterking van verbindingen op het gebied van vervoer, energie en digitale netwerken. De digitale netwerken omvatten mobiel en vast, kabel en satelliet, en de internet backbone tot de ‘last mile’. 
 
Europarlement in resolutie tegen ontwikkeling ‘killer robots’
Het Europarlement (EP) roept in een resolutie de Europese Raad, de Europese Commissie en de lidstaten op een gezamenlijk standpunt in te nemen tegen de ontwikkeling en het gebruik van machines die autonoom, zonder menselijke tussenkomst, bepalen wie waar uitgeschakeld moet worden (killer robots). Machines mogen niet beslissen over leven en dood, omdat mensen daarvoor verantwoordelijk blijven, stelt het EP. 
 
Meer kritische reacties bedrijfsleven op miljoenennota 2019
Vorige week kritiseerde de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) een gebrek aan digitale ambitie in de Miljoenennota. Gelijkluidende kritiek komt van Nederland ICT. “Er wordt geen geld uitgetrokken voor grote structurele aanpassingen om Nederland toekomstbestendig te maken”, schrijft deze branchevereniging. Ook FME signaleert een gebrek aan ambitie. Bij het oplossen van vraagstukken rond de gezondheidszorg, schone energie, dichtslibbende steden, toenemende files, tekort aan woningen, voedselproductie en meer, speelt technologie een sleutelrol. De ambitie moet omhoog, stelt FME. Cyberveilig Nederland ziet hier en daar wel daadkracht wat cyberveiligheid betreft, maar de verschillen tussen de ministeries zijn groot, met als dieptepunt de begroting van OCW. In die begroting komt het woord cybersecurity zelfs niet voor. Er is een meer holistische aanpak nodig, oordeelt Cyberveilig Nederland. 
 
WEF woog wat digitalisering betekent voor de arbeidsmarkt
Zelfs in functies als redeneren, of het nemen van beslissingen, gaan machines werkuren overnemen van mensen. Dat stelt het World Economic forum (WEF) in The Future of Jobs Report 2018. Daarin staan tal van aanbevelingen om overheden en bedrijven te helpen beter in te spelen in de veranderende eisen aan werknemers de komende vijf jaar. Geen daarvan is simpel uit te voeren. Omdat geen enkele instantie de veranderingen alleen kan doorvoeren. Zo moeten nationale overheden een moderner arbeidsmarktbeleid ontwikkelen, variërend van het verbeteren van de bemiddeling bij vacatures, tot het overwegen van individuele bijscholingstrajecten, en het instellen van inkomensgaranties. 
 
GCHQ schendt mensenrechten door het tappen van communicatie
Het toezicht op het internet- en telefoongebruik van Britse burgers door de geheime dienst GCHQ schendt de privacy en het recht op vrije meningsuiting. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) geoordeeld in een zaak die was aangespannen door burgerrechtenorganisaties. Aanleiding voor deze juridische strijd was de informatie die klokkenluider Edward Snowden bekendmaakte over de aftappraktijken van geheime diensten als de Amerikaanse NSA. In het Verenigd Koninkrijk bleek de GCHQ alle intercontinentale internetkabels af te tappen die er aan land komen. Daarbij werd dan gezocht met wel heel brede criteria zoals: ‘alle zoekopdrachten op Google’. 
 
Bitkom raamt schade bij Duitse industrie door aanvallen op € 43 mrd
De Duitse industrie liep de laatste twee jaar € 43,4 mrd schade op door sabotage, spionage, of datadiefstal. Zeven van de tien ondernemingen (68%) was daarbij het slachtoffer. Dit heeft de ICT-branchevereniging Bitkom becijferd na een enquête. Conclusie daarbij luidt onder meer dat wie niet in cybersecurity investeert nalatig is, en zijn onderneming in gevaar brengt. 
 
Hof EU laakt het vooraf activeren van diensten op SIM-kaarten
De verkoop van SIM-kaarten kan een oneerlijke handelspraktijk zijn, als daarop al diensten zijn geïnstalleerd die eventueel kosten met zich meebrengen. Consumenten moeten goed geïnformeerd zijn over de aanwezigheid van zulke al geïnstalleerde en geactiveerde diensten. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld in een zaak die sinds 2012 speelt in Italië. Daar verkochten de telecombedrijven Vodafone en Wind Tre SIM-kaarten waarop internetdiensten en een voicemailservice al geactiveerd waren. Dit betekende onder meer dat telefoons online gingen zonder dat de eigenaar daar weet van had. 
 
‘Ambitie om digitale koploper te worden, blijkt niet uit miljoenennota’
Terwijl het kabinet Rutte III wil dat Nederland de digitale koploper in Europa wordt, investeert het niet in die ambitie. Die klacht komt van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) in een eerste reactie op de Miljoenennota 2019. Het bedrijfsleven moet hier eerst alles zelf regelen, aldus DINL. Voor komend jaar presenteerden verschillende ministeries niettemin verschillende plannen op het gebied van ICT en innovatie:
  • JenV noemt digitale veiligheid een kernpunt. Het Regeerakkoord heeft € 95 mln gereserveerd voor de Nederlandse Cyberscecurity Agenda (NCSA). Vanaf 2019 krijgt de politie elk jaar € 10 mln extra in de strijd tegen computercriminaliteit;
  • Binnenlandse Zaken (BZK) geeft de AIVD structureel € 12 mln extra per jaar voor de aanpak van digitale dreigingen, spionage, en sabotage. Dat is een onderdeel uit die hierboven genoemde € 95 mln voor de NCSA. Verder wordt specifiek ingezet op de verbetering van het digitale platform MijnOverheid;
  • OCW trekt € 20 mln uit voor het versterken van de digitale onderzoeksstructuur. Er wordt ingezet op het vrij beschikbaar maken van onderzoeksresultaten (open science). Extra geld gaat er verder naar filmeducatie, en de bereikbaarheid van de openbare bibliotheek in de regio;
  • Defensie kondigt aan later in 2018 nog met een nieuwe Defensie Cyber Strategie te komen;
  • EZK meldt zich in te zetten op het versterken van de duurzame, innovatieve, en internationale economie. Verder komt er elk jaar € 5 mln extra beschikbaar om de cybersecurity te bevorderen in het MKB, plus het gebruik van veilige hard- en software, en om onderzoek op het terrein van veiligheid te stimuleren. Dit ministerie krijgt bovendien voortaan het geld voor toegepast onderzoek op zijn begroting, in plaats van OCW.
 
EZK verlengt subsidieregeling Digital Trust Center met twee jaar
25 september 2018, editie 3028
De eerste subsidieronde voor het project Digital Trust Center (DTC) is positief verlopen. Er zijn meer aanvragen ingediend (15) dan verwacht en de kwaliteit ervan was hoog. Een onafhankelijke adviescommissie heeft zes aanvragen gehonoreerd voor een totaal van € 1 miljoen aan subsidie (zie editie 3024). Dat schrijft staatssecretaris Keijzer van EZK aan de Tweede Kamer. Het resultaat is zo goed dat de bewindsvrouw heeft besloten de subsidieregeling met twee jaar te verlengen. Op 1 april 2019 volgt een tweede subsidieronde waarvoor weer € 1 miljoen beschikbaar zal zijn.EZK heeft het Digital Trust Center opgezet om het bedrijfsleven te helpen bij het creëren van voldoende cyberveiligheid (zie editie 2934).
 
Rathenau: overheidsbeleid ICT is los zand
20 september 2018, editie 3027
Het kabinets- en overheidsbeleid voor ICT kenmerkt zich door losstaande acties. Weliswaar groeit de bewustwording, ook in het bedrijfsleven. Maar er is meer koppeling nodig tussen dwingende maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkelingen die spelen. Dit stelt het Rathenau Instituut in het rapport Doelgericht digitaliseren. Hiertoe werden tientallen wetsvoorstellen, rapporten, en beleidsplannen gewogen van nationale en internationale organisaties. Rathenau signaleert daarbij onder meer dat thema’s als de bescherming van de democratie, de transparantie van algoritmen, of een eerlijke economie, nog niet naar concrete beleidsmaatregelen zijn omgezet.
 
BZK eens met kritiek op gebruik vingerafdrukken op ID-kaarten
18 september 2018, editie 3026
Staatssecretaris Knops van BZK is het eens met de kritiek van de Europese toezichthouder voor databescherming (EDPS) dat het opnemen van vingerafdrukken naast een gezichtsafbeelding op ID-kaarten, zoals de Europese Commissie wil, buiten proportie is. Dit standpunt neemt Nederland al langer in, schrijft de bewindsman in antwoord op Kamervragen. Het rapport van de EDPS hierover (zie editie 3018) zal in het verdere EU-overleg worden gebruikt als steun in de rug voor het Nederlands standpunt.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap