Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Internet dwingt EU-lidstaten tot overleg over belastinghervormingen
7 december 2017
De Europese Raad van ministers stemt er mee in om de discussie op internationaal niveau te openen over de belasting op bedrijfswinsten in de digitale economie. De huidige belastingregels volstaan namelijk niet meer in een wereld waarin door internet een bedrijf niet meer fysiek aanwezig hoeft te zijn in een land om er toch activiteiten te ontplooien. De EU-ministers van Financiën willen bij een herziening van de regels nauw optrekken met de OESO en andere internationale partners.

Ministerie praat met branche over vereiste snelheid internet
7 december 2017
EZK meldt in gesprek te gaan met de aanbieders van internet over de ontwikkelingen rond de digitale connectiviteit in Nederland. De Kamer wordt daar komend jaar nader over geïnformeerd. Dit staat in een brief van staatssecretaris Keijzer over het rapport Nederland op glasvezel van de Fiber Carrier Association (FCA). In dit stuk stelt deze branchevereniging dat veel sterker moet worden ingezet op de uitrol van glasvezel.

Informatievaardigheid eist herhaalde oefening, over langere tijd
7 december 2017
Losstaande cursussen over het verbeteren van de omgang met informatie zijn niet zo effectief. Beter is het om informatievaardigheden over langere tijd aan te bieden, bijvoorbeeld door ze in heel het curriculum te integreren. Dat stelt promovendus Jimmy Frèrejean in de dissertatie waarop hij hoopt te promoveren aan de Open Universiteit. Hij onderzocht daarvoor eerstejaars studenten, die lang niet zo vaardig met informatie bleken om te kunnen gaan als zij zelf dachten. Het systematisch en kritisch beoordelen van bronnen is aan te leren, maar kost tijd, aldus Frèrejean. 
 
Europese onderzoekers publiceren Quantum Software Manifesto
5 december 2017
De hardwarematige ontwikkeling van quantumcomputers verloopt snel en het is daarom van belang ook de ontwikkeling van quantumsoftware te versnellen. Vanuit deze gedachte hebben Europese onderzoekers, die onder leiding van het Amsterdamse CWI samenwerken aan quantumsoftware, een manifest uitgebracht. Op dit moment, zo stelt het manifest, bestaan er alleen nog maar ruwe ideeën over welke toepassingen nut kunnen hebben van quantumcomputers. En alleen al hierom is ontdekkingswerk nodig. Verder is het hoe dan ook van belang dat hardware- en softwarespecialisten op quantumgebied gaan samenwerken.

EU-raad en Europarlement eens over regels civiel gebruik drones
5 december 2017
Vertegenwoordigers van het Europarlement en de EU-raad zijn het eens geworden over de basisregels die moeten gaan gelden voor het civiel gebruik van drones. Dergelijke regels bestaan al wel in de lidstaten, maar harmonisering daarvan is gewenst omdat fabrikanten van drones nu binnen de EU te maken hebben met verschillende juridische vereisten. Nu Raad en Europarlement het eens zijn, wordt het de taak van de Europese Commissie invulling te geven aan de specifieke, concrete details van de regels zoals toegestane vlieg- en hoogteafstanden, het voorkomen van botsingen, en geautomatiseerd landen.

Universiteiten presenteren onderzoeksagenda Digitale Samenleving
5 december 2017
Nederland kan een mondiale toppositie verwerven op het gebied van mensgerichte informatietechnologie en voor het vinden van oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Dat stellen de Nederlandse universiteiten bij de presentatie van ‘Digitale Samenleving’, een gezamenlijke onderzoeksagenda. Het onderzoek zal zich richten op zeven thema’s: burgerschap en democratie, verantwoorde datawetenschap, gezondheid en welzijn, leren en onderwijs, werk en organisaties, digitale steden en gemeenschappen, en veiligheid en beveiliging. De universiteiten zullen hiervoor hun krachten bundelen en extra onderzoekscapaciteit inzetten, aldus een verklaring.
 
5 GHz-band goede oplossing voor vastlopend WiFi-verkeer
12 december 2017, editie 2956
Het gebruik van WiFI in de 5GHz-band is verdrievoudigd. Dat blijkt uit onderzoek dat Agentschap Telecom (AT) liet uitvoeren door STRICT en FIGO. Voorheen maakten WiFi-routers meestal gebruik van de 2,4 GHz-band, maar deze band was zo vol aan het lopen dat stagnatie optrad. Het Agentschap adviseerde daarom ook de 5GHz-frequentie voor WiFi te gebruiken. Dit advies is goed opgevolgd, wat tot grote verbeteringen in het WiFi-verkeer heeft geleid: minder storing en hogere snelheden. In stadscentra blijkt overigens nog wel overbelasting in de 2,4 GHz-band voor te komen, zo toont het onderzoek.
 
EU Raad vereenvoudigt de BTW-regels voor webshops
7 december 2017, editie 2955
De EU ministers van Financiën hebben ermee ingestemd om de BTW-regels voor webwinkels te versimpelen. Zo komt er een online-portaal waar de handelaren in hun eigen taal de belastingkwesties kunnen regelen over leveranties aan klanten in het buitenland. Blijft het bedrag van de verkopen onder de € 100.000 per jaar dan geldt een versimpeld stel regels. Webwinkels die minder dan € 10.000 per jaar verkopen aan buitenlandse klanten blijven gewoon onder de BTW-regeling vallen van hun eigen land. De nieuwe regels, waar de Raad van ministers nu mee heeft ingestemd, worden in de loop van de komende jaren van kracht. Het online-portaal moet er als laatste zijn, in 2021, zodat de lidstaten genoeg tijd hebben om hun ICT-systemen bij te werken.
 
NWO bepleit extra miljoenen voor de nationale digitale infrastructuur
5 december 2017, editie 2954
Wil Nederland op digitaal wereldniveau blijven meedoen, dan zal het kabinet jaarlijks € 27 miljoen extra beschikbaar moeten stellen voor de nationale digitale infrastructuur. Alleen dan wordt tegemoet gekomen aan de groeiende behoefte aan digitale infrastructuren van onderzoekers. Dat concludeert wetenschapsorganisatie NWO in een adviesrapport dat op verzoek van de regering werd samengesteld. Achterblijvende infrastructuur zal leiden tot minder kwaliteit in onderzoek, een toenemende ‘brain drain’ en risico’s voor dataveiligheid en privacy, waarschuwt de NWO.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2017 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap