Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   

Toezichthouder bepleit Personal Information Management Systems
25 oktober 2016
De eerder dit jaar aangenomen Europese General Data Protection Regulation (GDPR, zie editie 2797) betekent vooruitgang voor de bescherming van burgerrechten, maar dient beschouwd te worden als een fundering waar verder op gebouwd moet worden. Dit vraagt allereerst een omkering van bestaande denkkaders. Dat stelt EU-toezichthouder voor databescherming (EDPS) Giovanni Buttarelli in een opinie. Burgers werken en leven nu in aanbodgecentreerde systemen. Er is een overgang nodig naar een mensgecentreerde benadering om effectieve bescherming te realiseren. Centraal daarin staan Personal Information Management Systems (PIMS). Burgers kunnen in deze PIMS hun persoonsgegevens veilig opslaan en zelf bepalen wanneer en met wie zij gegevens delen. Speciale PIMS-aanbieders krijgen de taak als intermediairs op te treden tussen de burgers en de online-diensten waar ze gebruik van maken.

Advocaat-generaal EU-hof wijst € 1,06 miljard boete voor Intel af
25 oktober 2016
Zowel de Europese Commissie als het Europese Hof van Justitie hebben bij het opleggen van € 1,06 miljard boete aan Intel wegens misbruik van marktmacht (zie edities 1902 en 2605), redeneer- en interpretatiefouten gemaakt. Tot dat oordeel komt advocaat-generaal Wahl van het Europese Hof in een hoger beroep dat Intel had aangetekend. De advocaat-generaal meent dat de zaak tegen Intel overgedaan moet worden. Het Hof zal nu waarschijnlijk over enkele weken uitspraak doen. Meestal neemt het Hof het oordeel van de advocaat-generaal over.

Nieuwe ITU-standaard maakt 2 Gbit/s over kopernetten mogelijk
25 oktober 2016
Experts van de ITU hebben de transmissiesnelheid van de G.fast breedbandstandaard weten te verdubbelen. De standaard is daardoor nu geschikt om snelheden tot 2 Gbit/s te behalen over traditionele koperen telefoonlijnen. ITU verwacht dat de nieuwe standaard nog voor eind 2016 definitief goedkeuring zal krijgen.

Toegankelijkheid van publieke websites nu geregeld
27 oktober 2016, editie 2848
Het Europees Parlement is akkoord gegaan met regels voor de toegankelijkheid van de websites en apps van publieke instellingen. Eerder al stemden de lidstaten in met deze toegankelijkheidsrichtlijn. Bepaald is nu dat iedereen, dus ook ouderen en mindervaliden, gebruik moet kunnen maken van publieke websites. Daarbij gaat het niet enkel om overheidsinstellingen of -diensten alleen. Ook rechtbanken, ziekenhuizen, en bijvoorbeeld universiteiten moeten zich online zo gebruiksvriendelijk mogelijk opstellen als kan. De rapporteur aan het Parlement, Dita Charanzová, hoopt dat nu spoedig de European Accessibility Act wordt aangenomen. Daarmee is dan af te dwingen dat het ook bedrijfsleven zich online aan regels voor de toegankelijkheid gaat houden.
 
'Interoperabiliteit geen prioriteit in politieke agenda Nederland'
25 oktober 2016, editie 2847
Het uitwisselen van gegevens binnen de overheid geldt in de Nederlandse politiek niet als een hoge prioriteit. Dit geldt evenzeer voor het grensoverschrijdend uitwisselen van gegevens. Dat stellen het ministerie van BZK en de Belastingdienst in bijdragen aan een consultatie van de Europese Commissie over het European Interoperability Framework (EIF). Als een ander zorgpunt wordt het tekort aan standaarden genoemd en voor zover die er wel zijn worden ze onvoldoende ondersteund door leveranciers. Een overkoepelende visie op digitalisering en interoperabiliteit ontbreekt, zo wordt opgemerkt, waardoor fragmentatie in domeinen en sectoren optreedt. De Belastingdienst memoreert dat BZK en EZ eigen beleid voeren met eigen programma's, met versplintering tot gevolg.
 
BEREC: overdrijf belang regelgeving niet voor snelle uitrol internet
20 oktober 2016, editie 2846
De koepel van toezichthouders op de telecom heeft een rapport uitgebracht over de uitrol van snel internet in de EU-lidstaten en enkele buurlanden. Daaruit blijkt onder meer dat er grote verschillen bestaan in hoe deze landen omgaan met de aanleg van hun digitale infrastructuur. Volgens BEREC vallen veel van de factoren die van invloed zijn op de uitrol ook buiten de macht van de toezichthouders. Regulering van de markt is dus slechts één factor in de ontwikkeling van snel internet, en de invloed van regelgeving mag daarom niet overschat worden. In het hoofdstuk over Nederland stelt BEREC onder meer dat de uitrol van glasnetten hier relatief duur is vergeleken met elders. Dit komt dan omdat de kosten van het graafwerk geheel voor rekening komen van de glasnetaanbieder.
 

 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2016 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap