Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Consultatie over wijziging normen elektromagnetische straling
De ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, houdt voor experts een consultatie over de wijziging van normen voor elektromagnetische straling. Het gebruik van nieuwe computermodellen en wetenschappelijke publicaties over gezondheidseffecten, maken aanpassing van de ICNIRP-limieten nodig. Het gaat daarbij om limieten voor elektrische apparaten, elektriciteitsnetwerken, mobiele telefoons en zendmasten. Experts kunnen tot 9 oktober op de voorstellen reageren. 
 
ITU bekeek gebruik Virtual en Augmented Reality door tv-zenders
De International Telecommunication Union (ITU) brengt een rapport uit dat tv-omroepen moet helpen om de mogelijkheden van AIAV-systemen te doordenken. AIAV staat voor Advanced Immersive Audio-Visual systemen, waartoe Virtual en Augmented Reality wordt gerekend. Volgens de samenstellers van het rapport zijn de AIAV-toepassingen zo geraffineerd dat de perceptuele systemen van het brein aannemen dat de gebruiker ergens anders is of zelfs iemand anders is. Het rapport beschrijft niet alleen de technische achtergrond en de definities van AIAV, maar ook de ervaringen die intussen zijn opgedaan met uitzendingen van AIAV-programma’s en de uitdagingen die optraden bij productie en uitzendingen.
 
Proeven tonen op level 2 gebreken zelfrijdende auto’s
Zelfrijdende auto’s presteren op level 2 nog onvoldoende om menselijke aandacht overbodig te maken. Level 2, onderdeel van een classificatie van brancheorganisatie SAE International, omvat Adaptive Cruise Control (ACC) en lane-keeping (op dezelfde rijbaan blijven). Bij de tests, uitgevoerd door de Insurance Institute for Highway Safety (IHLS) en het Highway Loss Data Institute (HLDI), werden vijf automodellen van vier merken beproefd: BMW, Mercedes, Tesla en Volvo. Hoewel prestatieverschillen tussen de modellen werden geconstateerd, werd geen van de tests volledig correct door de auto’s uitgevoerd. Bij AAC was een probleem dat schaduwen op de weg soms als obstakel werden gezien of stilstaande auto’s te laat werden opgemerkt. Bij het in dezelfde rijbaan blijven rijden, ontstonden onnauwkeurigheden op wegen die over heuvels voeren. 
 
Bella legt glasvezelverbinding aan tussen EU en Zuid-Amerika
Het Bella-consortium (Building Europe Link to Latin America) heeft een contract getekend voor de aanleg van een onderwater glasvezelverbinding tussen de EU (Spanje) en Zuid-Amerika (Brazilië). De verbinding is bedoeld voor zakelijke, wetenschappelijke en culturele uitwisselingen tussen beide continenten en moet in 2020 gereed zijn voor gebruik. Er zijn verder plannen om het bereik binnen Zuid-Amerika en Europa uit te breiden. De Europese Commissie investeert € 26,5 miljoen mee in het project. Andere betrokken organisaties zijn GÉANT, het Europese samenwerkingsverband voor e-infrastructuur en de Zuid-Amerikaanse tegenvoeter RedCLARA. 
 
Europarlementariër Schaake bepleit wettelijke toetsing algoritmen
Meer ethiek tegen de uitwassen van kunstmatige intelligentie is welkom, maar als remedie is het niet sterk genoeg. De focus moet meer gericht worden op de rechtstatelijkheid van algoritmen. Dat schrijft Europarlementariër Marietje Schaake (D66) in een verklaring naar aanleiding van alle berichten over Big Brother-toestanden in China. Door vooral op ethiek te richten komen autoritaire regimes en bedrijven er te gemakkelijk vanaf, schrijft Schaake. Het beschermen van universele mensenrechten moet gebeuren in wetten en rechtsstatelijkheid, dat is ‘harder’. Toezichthouders moeten daarom nieuwe kennis en bevoegdheden krijgen om de rechtsstaat online te handhaven, zoals toetsing van algoritmen op mogelijke discriminatie en respect voor mededingingsregels. Ook moeten mensen recht krijgen om in beroep te gaan tegen geautomatiseerde beslissingen waar zij nadeel van ondervinden, zoals nu al in New York City is ingevoerd. 
 
Verzet tegen afsluiten analoge mediakanalen om burgers te bereiken
Het zomaar stoppen met overheidscommunicatie via huis-aan-huis-bladen is geen goed idee, alleen al vanwege burgers die niet digitaal vaardig zijn of niet van digitale communicatie gebruik willen maken. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan BZK in reactie op het ‘Wetsvoorstel elektronische publicaties algemene bekendmakingen en mededelingen’. De door BZK voorziene besparing van € 16,5 miljoen door het afsluiten van deze analoge mediakanalen is daarom niet realistisch. Gemeenten zullen ‘multikanaal’ met burgers moeten blijven communiceren. Een ander punt van zorg vindt de VNG het voorstel om ongevraagd per email publicaties te sturen naar burgers. Is dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vraagt de VNG. 
 
Eurostat mat hoe de EU-burgers elektronisch communiceren
EU-burgers pikken de veranderingen in de elektronische communicatiemarkten goed op. Dat concludeert Eurostat in de Eurobarometer E-Communications and Digital Single Market. Hiervoor zijn in alle lidstaten enquêtes gehouden naar vragen als hoe vaak en hoe de inwoners bellen, mailen, en tekstberichten versturen. Daarbij wordt nu een duidelijke verschuiving geconstateerd van de traditionele vaste en mobiele telefonie naar communicatie via internetdiensten. Dit geldt helemaal voor de jeugd. Van hen gebruikt 74% dagelijks een berichtendienst die via internet loopt, tegenover 17% van de 55-plussers. 
 
Personeelstekort heeft negatieve invloed op groei TMT-sector
De Technologie, Media en Telecom-sector (TMT) zal in 2018 met 2,9% groeien, dit is minder dan eerder werd voorzien (+6%). De sector profiteert weliswaar van het goede economische klimaat, maar het personeelstekort wordt steeds nijpender en begint een wissel te trekken op de groei. Dat constateert ABN Amro in een nieuw sectorrapport. Het rapport signaleert grote verschillen binnen de sector. IT-bedrijven en tv-productiemaatschappijen doen het uitstekend, terwijl drukkerijen, uitgevers en telecombedrijven ondanks de hoogconjunctuur in mineur blijven. 
 
Debat noodzakelijk over hoe technologie wet- en regelgeving bepaalt
21 augustus 2018, editie 3018
De duidelijke scheidslijn die in vroeger jaren bestond tussen technologie en de wet is weggevallen. De alom aanwezige digitalisering veroorzaakt een interrelatie tussen technologie en wetten, en toenemend bepaalt technologie zelfs wet- en regelgeving, waardoor ook een technologisch gestuurd denken over menselijke waarden ontstaat, zoals onder meer blijkt uit de toepassing van algoritmen. Dat stelt het onderzoekscentrum van het Europarlement (EPRS) in een beschouwing. Beseffen wetgevers in de EU wel dat softwarecode menselijke waarden insluit en dus niet beperkt blijft tot het bouwen van machines? Over dit ontwikkeling is dringend een maatschappelijk debat nodig, stelt EPRS, dit vanwege de vergaande gevolgen ervan voor Europese burgers en hun samenleving.
 
Media Update verschijnt in de vakantieperiode één keer per week
15 augustus 2018, editie 3017
Vanaf dinsdag 21 augustus is de verschijningsfrequentie weer normaal.
 
‘KPN en VodafoneZiggo bezitten beide aanmerkelijke marktmacht’
8 augustus 2018, editie 3016
Door de fusie van Vodafone en Ziggo is het nieuwe VodafoneZiggo uitgegroeid tot een marktspeler met aanmerkelijke marktmacht (AMM). Het bedrijf is daarmee vergelijkbaar met KPN. Door deze nieuwe situatie is het risico van gezamenlijke marktmacht ontstaan. Beide bedrijven zouden bijvoorbeeld een bovencompetitief prijsniveau kunnen hanteren ten nadele van eindgebruikers. Dit en andere risico’s maken regulering noodzakelijk. Dat stelt toezichthouder ACM in een marktanalysebesluit. Onder meer zal VodafoneZiggo zijn kabelnetwerk open moeten stellen voor gebruik door derden, net als nu voor KPN geldt voor diens koper- en glasvezelnetten. Afgelopen februari publiceerde toezichthouder ACM al een ontwerpvoorstel hiertoe en legde dit ter consultatie (zie editie 2975). Daarop hebben 18 marktpartijen gereageerd. Deze reacties zijn nu tegelijk met het definitieve voorstel van ACM gepubliceerd. ACM heeft zijn marktanalysebesluit ter notificatie voorgelegd aan de Europese Commissie die er binnen vier weken op zal reageren.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap