Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
EC geeft visie op Amerikaans voorstel tot bescherming privacy
De Amerikaanse National Telecommunications and Information Administration (NTIA) houdt een inspraakronde over de gewenste regels om de privacy van consumenten te beschermen online. Hierop heeft de Europese Commissie een officiële reactie gestuurd. Daarin wordt het Amerikaanse voorstel grotendeels geprezen, mede omdat dit gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten als de privacy-regels in de EU. Wel valt of staat bescherming met een goede handhaving van de regels. En als de FTC een grotere rol zou krijgen in het toezicht, zou dit ook het fundament versterken onder het Privacy Shield – de afspraken over de export van data over EU-burgers naar de VS. 
 
Microsoft legt data over gedrag van klanten software vast
Windows 10 Enterprise en Microsoft Office versturen heimelijk informatie over gebruikers naar de VS. Gebruikers van deze software kunnen dat niet weigeren of belemmeren. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid (JenV). Microsoft heeft daarom inmiddels beterschap beloofd aan het Strategisch Leveranciers Management Microsoft Rijk (SLM Microsoft). Bij het Rijk hebben 300.000 medewerkers deze software in gebruik. De leverancier zegt toe zijn producten zo aan te passen dat die zich in elk geval aan de privacy-wet gaan houden (AVG/GDPR). 
 
EU stap dichter bij het delen van publieke sectordata
De vaste vertegenwoordigers van de EU-lidstaten zijn het eens geworden over een richtlijn voor het delen van publieke sectordata, dit ten dienste van de economie en de burgers. De richtlijn zal de ontwikkeling van toepassingen met kunstmatige intelligentie stimuleren, zo is de verwachting. Het Europees Parlement moet nog een positie over het delen van publieksdata bepalen. Zodra dit is gebeurd, gaan de onderhandelingen tussen Europarlement en EU-raad over een gezamenlijk akkoord van start. 
 
Internationale coalitie wil nieuw gesprek met Mark Zuckerberg
Britse en Canadese parlementaire commissies voor digitaal beleid hebben Mark Zuckerberg voor een tweede maal gevraagd aanwezig te zijn bij een hearing van een ‘international grand committee’ over Facebook op 27 november in Londen. Een eerdere uitnodiging werd door Zuckerberg afgeslagen. Intussen hebben ook de parlementen van Australië, Argentinië en Ierland zich aangesloten bij het verzoek aan Zuckerberg om te verschijnen. 
 
Internet nog weer minder vrij dit jaar
De vrijheid online is in 2018 voor het achtste achtereenvolgende jaar afgenomen. Desinformatie en propaganda vergiftigen stelselmatig het publieke debat op internet. Privacy is voor internetgebruikers verdwenen, gezien naar wie er allemaal ongebreideld data over hen vastleggen, en mogen vastleggen. En een heel cohort van landen is bezig de Chinese aanpak te kopiëren van een uitgebreide censuur op inhoud online, en geautomatiseerd toezicht daarbij. Dat stelt de organisatie Freedom House in het rapport Freedom on the Net 2018. Hiervoor is de situatie gewogen in 65 landen. 
 
‘Contract for the web’ moet internet helpen bevrijden van alle jukken
Tim Berners-Lee, de bedenker van het wereldwijde web, voert actie om garanties te krijgen van overheden en bedrijven voor een vrij en open internet. Verder moet de toegang tot dat internet verbeteren, en dienen de rechten van de gebruikers beter gerespecteerd te worden. Berners-Lee heeft daarom een ‘contract for the web’ opgesteld. Wie dat ondertekent, erkent daarmee dat vrije internettoegang een basisrecht is. Eerder al liet een studie van zijn Web Foundation zien dat voor 1,2 miljard internetgebruikers netwerkneutraliteit momenteel geen gegeven is. Verder leven er 1,5 miljard mensen in landen waar er geen wetten bestaan voor de bescherming van persoonlijke data. 
 
‘Internet niet veilig voor omleiden van het verkeer door China’
China Telecom (CT) gebruikt tal van Points of Presence (PoPs) in westerse netwerken om zo internetverkeer te kunnen omleiden of kopiëren. Dit gebeurt vooral in de VS, maar dezelfde Chinese technologie is ook aanwezig in Azië en Europa. Dit claimen onderzoekers uit de VS en Israël. Zij suggereren daarbij dat het China met het afluisteren van het internetverkeer vooral te doen is om industriële kennis. 
 
Havens populair als proeftuinen voor nieuwe mobiele telecom
KPN beproeft momenteel 5G-technologie in de haven van Rotterdam, onder meer om vormen van real-time toezicht te testen. Shell, Huawei, ExRobotics, Accenture, en AB werken aan de pilot mee. In de haven van Hamburg is in januari 2018 een tweejarige proef met 5G begonnen. Daarvan zijn de eerste tussenresultaten positief, zo wordt gemeld. De Hamburger havenautoriteit (HPA) werkt hierin samen met Nokia en Deutsche Telekom. Dit project krijgt EU-subsidie uit het programma MoNArch (5G Mobile Network Architecture for diverse services, use cases, and applications in 5G and beyond). 
 
Nederland tekent Paris Call for Trust and Security in Cyberspace
15 november 2018, editie 3043
Frankrijk heeft op het Internet Government Forum (IGF) van UNESCO een oproep gedaan om internet veiliger te maken. Want niet alleen neemt het aantal dreigingen online toe. Ze worden ook steeds diverser van aard. En daar staat dan tegenover dat niet eens vastligt wat als precies een aanvalsdaad geldt op internet. De Paris Call for Trust and Security in Cyberspace is meteen al getekend door 51 landen, waaronder Nederland. Daarnaast hebben al een groot tal ICT-leveranciers en andere bedrijven, non-profits, en andere organisaties de doelstelling van de oproep onderschreven. China, Noord-Korea, Rusland, en de VS horen tot de landen die niet ondertekend hebben.
 
Nationale strategie voor ontwikkeling kunstmatige intelligentie bepleit
13 november 2018, editie 3042
De overheid moet het voortouw nemen in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI). Dit kan door AI toe te passen in de eigen processen en door AI-competenties binnen de overheid te ontwikkelen. De overheid heeft verder een leidende taak bij het vaststellen van de kaders die voor AI noodzakelijk zijn: sociaal, economisch en ethisch. Dit zijn enkele van de veertien aanbevelingen in een studie over AI, uitgevoerd door AINED, een publiek-privaat samenwerkingsverband voor het stimuleren van AI. De studie bevat ook aanbevelingen voor het bedrijfsleven, maar op veel gebieden moet de overheid een initiërende rol nemen, aldus AINED. Daar is haast mee geboden, want Nederland dreigt met AI achterop te raken.
 
EU-ministers nemen richtlijn aan voor Audiovisuele Mediadiensten
8 november 2018, editie 3041
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) toont zich verheugd dat de EU-richtljn voor Audiovisuele mediadiensten (AVMD) is aangenomen door de Europese Raad van ministers. De nieuwe regels maken dat de onafhankelijkheid steviger gegrondvest wordt van de toezichthouders op de media. En dit is van belang omdat in onder meer Polen en Kroatië al eens grote politiek druk uitoefenden op het mediatoezicht. De EU-ministers hebben verder onder meer vastgelegd dat ook online-videoplatforms minimaal 30% van hun aanbod uit de EU moeten halen. Het totaalverbod op productplaatsing verdwijnt, en mag nu alleen niet meer in kinderprogramma’s, consumentenuitzendingen, en de nieuws- en actualiteitenrubrieken. De bescherming van minderjarigen online daarentegen wordt verbeterd.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap