Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Volledig EU-onderzoek naar dataveiligheid Facebook geëist
Facebook zal een volledig gezamenlijk onderzoek naar dataveiligheid door het veiligheidsagentschap ENISA en de Europese datatoezichthouder moeten toestaan. Die eis heeft de Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie, en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europarlement vastgelegd in een resolutie. De parlementariërs herinneren eraan dat het door Facebook toegezegde interne onderzoek naar veiligheid nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Wel heeft Facebook enige maatregelen ter verbetering genomen, maar die bieden onvoldoende zekerheid. Het Europarlement zal eind oktober plenair over de resolutie stemmen. 
 
Hof EU: niet alle internet-advertenties zijn van handelaren
Ook iemand die in meerdere advertenties online goederen aanbiedt, hoeft niet per se een handelaar te zijn. Bij klachten over de handelswijze van zo’n verkoper moet daarom onderzocht worden of deze daarbij beroepshalve bezig was. Dat heeft het Hof van Justitie geoordeeld over een zaak die speelde in Bulgarije. Daar klaagde een gedupeerde dat een horloge dat geleverd werd niet hetzelfde was als dat in de advertentie. De verkoopster stelde daar tegenover geen handelaar te zijn, en dat de wettelijke bescherming van het consumentenrecht daarom niet gold. 
 
Overheid onderzoekt haken en ogen bij inzet algoritmen
Minister Dekker voor Rechtsbescherming onderschrijft het uitgangspunt dat de algoritmes die de overheid inziet zo transparant moeten zijn als mogelijk. Hij vindt het alleen nog te vroeg om in te gaan op een aangenomen Kamermotie van Kees Verhoeven (D66). Deze eist onder meer openbaarmaking van de broncodes van alle algoritmen die in impact hebben op het leven van burgers, en totale transparantie over de ingezette analysemethoden. De minister wijst er daarbij op dat er op het moment zowel in Nederland als de EU tal van onderzoeken lopen naar algoritmen, en naar de invloed van digitalisering op grondrechten. De bewindsman belooft daarom hierop begin 2019 terug te komen. 
 
9-punten plan moet digitale vaardigheden in EU helpen verbeteren
De Digital Skills and Jobs Coalition heeft een 9-punten plan gepresenteerd om het gebrek aan digitale vaardigheden in de EU te helpen aanpakken voor het jaar 2020. Binnen dit initiatief van de Europese Commissie werken politici, onderwijsinstanties, en bedrijven uit de verschillende lidstaten samen aan een invulling van de Digitale Agenda. Doel is om de bevolking digitaal vaardiger te maken op alle niveaus. Van de Coalitie zelf vereist dat onder meer om beter bekend te worden, en zo meer deelnemers te krijgen. 
 
Software van almaar grotere betekenis in EU
De software-sector ontwikkelt zich veel sneller dan het Bruto binnenlands product (BBP) van de EU groeit. Zo was de bedrijfstak in 2016 goed voor een directe bijdrage € 304 mrd aan dit BBP, tegenover € 249 mrd in 2014 – wat 22,4% meer is. Indirect is deze bijdrage inmiddels goed voor € 1000 mrd van het BBP. De bedrijfstak biedt ondertussen in de lidstaten direct werk aan 3,6 miljoen mensen, en indirect aan 12,7 miljoen mensen. Dit blijkt uit onderzoek van The Economist Intelligence Unit voor Software.org: The BSA foundation. 
 
PwC noemt kunstmatige intelligentie gevaar voor traditionele winkel
Digitale assistenten, zoals Amazon Echo of Google Home, vormen een directe bedreiging voor de traditionele detailhandel. Zulke apparaten ondermijnen namelijk één van de fundamenten waarop winkels vanouds konden steunen. Artificiële intelligentie (AI) is ook in staat om persoonlijke aankoopadvies te geven. Alleen zal er daarbij dan naar een webshop worden verwezen. Hiervoor waarschuwt bureau PwC in een Global Consumer Insights Survey 2018. Daartoe werden in 27 landen consumenten ondervraagd over hun koopgedrag. PwC heeft daarbij nu het rapport over de Duitse markt uitgebracht. En bij de Duitse consument neemt de winkel om de hoek weer wat toe in populariteit. Het blijft ook een extra waarde bieden om producten te kunnen bekijken of beet te pakken. 
 
Slachtoffer cyber-incident doet daarna doorgaans niets
De Nederlanders maakt zich thuis meer zorgen over de veiligheid online dan op het werk. Want daar wordt de werkgever als de eerstverantwoordelijke gezien. Tegelijk maakt slechts een kleine minderheid zich werkelijk zorgen over cybersecurity. Ook al neemt het tal slachtoffers van computercriminaliteit inmiddels toe. Opvallend daarbij is helemaal dat zulke slachtoffers niets extra’s doet aan de veiligheid na thuis of op het werk getroffen te zijn. Dit tekende bureau Motivaction op in het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018. Opdracht daartoe kwam van de OmnicomPublic Relations Group (OPRG), die het effect wilde meten van de Alert Online-campagne. 

PwC ziet groei in streamingdiensten, games, en reclame op maat
De markt voor entertainment en media (E&M) groeit de komende jaren in Nederland met 3% per jaar. Een toenemend deel van deze omzet gaat naar buitenlandse aanbieders. Daardoor zullen Nederlandse bedrijven op deze markten elkaar moeten opzoeken, om schaalvoordelen te krijgen. Dat stelt bureau PwC in een Entertainment & Media Outlook. Een voorspelling daarin luidt dat vooral streamingdiensten, games, en het op maat adverteren flink omzet gaan generen de komende jaren. 
 
Bel-me-niet-register voldoet niet, telemarketing sterker ingeperkt
Ondanks het bel-me-niet-register blijven bij consumenten sterke irritaties bestaan over telemarketing. Ongeveer de helft van de consumenten heeft klachten na een telemarketinggesprek. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer van EZK aan de Tweede Kamer in een beleidsbrief waarin ze een consumentenagenda presenteert. De bewindsvrouw verwijst naar het overleg in de EU over een nieuwe ePrivacy verordening. In die verordening stelt de Europese Commissie voor dat marketeers consumenten alleen mogen benaderen via email, sms of telefoon als de consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven (opt-in). Nederland kent nog een opt-out regeling voor telefonische benadering, maar de staatssecretaris wil dit veranderen in opt-in. Consumenten moeten het dan vooraf goed vinden telefonisch te worden benaderd. Hoe dit praktisch uitgevoerd gaat worden, wil de staatssecretaris meedelen bij de implementatie van de nieuwe ePrivacy verordening, die dus eerst nog in de EU goedgekeurd moet worden. 
 
BIT adviseert Justitie: staak onnodig ICT-project
16 oktober 2018, editie 3034
Het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) behoeft geen vernieuwing. Het project ‘Vernieuwing JDS’ dat ruim € 11 miljoen kost en erg risicovol is, moet worden stopgezet, want het huidige JDS kan worden verbeterd. Dat advies geeft Bureau ICT-toetsing (BIT) aan minister Grapperhaus van JenV. In een brief aan de Kamer schrijft de bewindsman nog niet te voelen voor beëindiging, maar eerst nog een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren waarbij het advies van BIT zal worden betrokken.
 
EC hamert op snelheid in afspraken over Veiligheidsunie
11 oktober 2018, editie 3033
De Europese Commissie zag graag dat alle besluiten over de instelling van een Veiligheidsunie rond zijn voor de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement in mei 2019. Mede daarom heeft de Commisie een nieuwe beleidsmededeling uitgebracht over de plannen voor meer veiligheid in de EU. Daaronder zijn regels om de EU-burgers online beter te beschermen. Zo moeten digitale platforms terroristische propaganda binnen een uur gaan verwijderen. Verder wil de Commissie onder meer dat de informatiesystemen binnen de EU beter op elkaar aansluiten. Opdat onder meer de douane en opsporingsambtenaren makkelijker bij de informatie kunnen komen die elders werd vastgelegd.
 
Menselijke waarden moeten voorop staan bij kunstmatige intelligentie
9 oktober 2018, editie 3032
Nederlanders bezitten weinig kennis over kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen, maar nadenkend over de inzet van AI noemen ze daarbij als belangrijke waarden: menselijke controle, menselijke waardigheid, eerlijkheid en nauwkeurigheid. Dat blijkt uit een enquête van een nationaal onderzoeksteam van vijf universiteiten. De grootste zorgen die mensen over AI hebben betreffen manipulatie, risico’s of onaanvaardbare resultaten. Men ziet wel kansen voor AI bij bijvoorbeeld het aanvragen van verzekeringen en hypotheken, maar objectiviteit moet dan wel gewaarborgd zijn.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap