Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Ombudsman kritiseert ondoorzichtige besluitvorming Europese Unie
De ondoorzichtige besluitvorming van de Ministerraad van de EU ondermijnt het recht van Europese burgers om de door hen gekozen politici verantwoording te laten afleggen. De facto is sprake van wanbestuur. Tot dit oordeel komt de Europese ombudsman Emily O’Reilly na gedetailleerd onderzoek van de bestuurspraktijken in de Europese Unie. In het bijzonder hekelt O’Reilly de praktijk om standpunten die lidstaten tijdens overleg innemen niet te notuleren en verder de wijdverspreide praktijk om documenten disproportioneel voor ‘beperkte verspreiding’ te labelen. Dit maakt het voor burgers onmogelijk om discussies over wetgeving tussen de Raad en de lidstaten te volgen, een ‘achterkamertjespolitiek’ die burgers vervreemdt en negatieve gevoelens versterkt. O’Reilly komt met een lijst aanbevelingen om deze ondemocratische bestuurshouding te verbeteren.

eDemocracy staat in de EU nog altijd in kinderschoenen
De helft van de Europese burgers vindt dat de eigen stem niet meetelt in het beleid van de Europese Unie, zo blijkt uit onderzoek van Eurobarometer. En de nu al twee decennia durende proeven met eDemocracy verhelpen dit negatieve beeld vooralsnog niet. Wel is sprake van betere informatievoorziening aan burgers, maar debatten die daaruit voortvloeien hebben geen waarneembaar effect op besluiten van de institutionele politiek. Hoogstens is sprake van enige invloed aan het begin en eind van processen, maar niet in de belangrijke kernmomenten van besluitvorming. Deze observaties staan in een studie van het Europarlement over digitale mogelijkheden voor directe democratie. Voor het rapport werden 22 eDemocracy-projecten onderzocht die mogelijk een goede voortzetting kunnen geven in de ontwikkeling naar een meer directe democratie. 

Staatssecretaris EZK krijgt door herschikking innovatie in portefeuille
Op het ministerie van EZK heeft tussen minister en staatssecretaris een herverdeling van taken plaatsgevonden. Staatssecretaris Mona Keijzer krijgt het beleidsonderwerp innovatie (met uitzondering van intellectueel eigendom) erbij in haar portefeuille. De bewindslieden verwachten hiermee dat het thema innovatie, gericht op de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, beter de aandacht krijgt die het verdient.
 
BoF overweegt rechtsgang om ‘Datavrije Muziek’
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) weigert om handhavend op te treden tegen de dienst ‘Datavrije muziek’ van T-Mobile. Het verzoek daartoe van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) werd al eens afgewezen, en de bezwaarprocedure leverde hetzelfde resultaat op. ACM stelt dat de T-Mobile-dienst niet in strijd is met de EU-regels voor netneutraliteit – zelfs al wordt daarmee geen datagebruik verrekent voor de audiostromen van bepaalde muziekbedrijven. BoF bestrijdt deze lezing, en overweegt nu naar de rechter te stappen.

Duitse rechtbank laakt privacy-beleid Facebook
Facebook mag niet van leden eisen dat zij hun eigen naam gebruiken voor een account. Anoniem online kunnen gaan, is een recht. Dat heeft een regionale rechtbank in Berlijn geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de koepel van Duitse consumentenbonden VZBV. De rechter stelde verder dat de privacy-instellingen van Facebook standaard de accounthouders benadelen. Willen gebruikers meer controle over wat er met hun data gebeurt, dan is ook niet direct duidelijk hoe dat zou kunnen online.

Fundamentele betekenis van onkraakbare encryptie uitgelegd
Telkens weer eisen opsporingsdiensten maatregelen om de encryptie van dataverkeer en versleutelde opslagmedia te kunnen omzeilen. In de VS willen de plaatvervangend minister van Justitie en de FBI director momenteel dat de politie en de geheime diensten makkelijker toegang kunnen krijgen. Het Center for Internet and Society heeft daarom nog eens uitgelegd in een rapport dat het inbouwen van zulke achterdeurtjes álle internetverkeer en versleutelde opslagmedia onveilig maakt.
 
ETSI waarschuwt voor rommelig voorstel ‘Cybersecurity Act’
Het voorstel van de Europese Commissie voor de uitbreiding van taken van veiligheidsagentschap ENISA en de herziening van certificering van cyberveiligheid steekt rommelig in elkaar en moet grondig worden herzien. Dat vindt standaardisatieorganisatie ETSI in een standpuntbepaling. In het voorstel van de Commissie, allerwegen aangeduid als ‘Cybersecurity Act’, moeten onder meer de concepten en definities voor certificering worden verhelderd en de vaste relatie tussen standaarden en certificering eenduidig worden vastgelegd. ETSI vindt verder het verzekeren van risico’s in cyberveiligheid meer een zaak van de markt dan nu in het voorstel staat. Kritiek is er ook op het tekort aan toezicht op de uitgebreidere taken van ENISA en van de Europese Commissie zelf. ETSI organiseert op 13 februari in Brussel samen met CEN en CENELEC een conferentie over de ‘Cybersecurity Act’.

Kabinet houdt vast aan inzet 3/4G bij intelligente vervoerssystemen
Het kabinet wijst de beperkte keuze van de Europese Commissie voor 5G bij het ontwikkelen van Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) af. Uitgangspunt zou moeten zijn technologische neutraliteit en een strategie voor hybride communicatietechnologie. Dat schrijft het kabinet in reactie op een consultatie van de Europese Commissie. Het kabinet kiest voor een gecombineerde benadering, met voor de korte termijn technologie die al breed beschikbaar is, zoals 3/4G. Voor de lange termijn ligt de keuze op het slim combineren van ‘short en long range’-technologie. Deze flexibiliteit is nodig, onder andere vanwege noodzakelijke backwards compatibiliteit met andere technologieën. Bovendien kan het nog jaren duren voordat 5G voldoende technologisch en commercieel is gerijpt.

PwC zocht naar de beste zakenmodellen voor het IoT
22 februari 2018, editie 2973
De EU heeft veel te winnen bij het Internet of Things (IoT). Zelfs al vindt de meeste activiteit op dit gebied nu nog elders in de wereld plaats. Maar waar de ontwikkeling van IoT-toepassingen overal nog op stuit, is dat er zo veel versplintering bestaat door een gebrek aan onderling uitwisselbare standaarden. Dit signaleert bureau PwC in het rapport Cross-Cutting Business Models for IoT. Deze studie werd opgesteld voor de Europese Commissie. Naast een uitgebreide uitleg over wat het Internet der Dingen is, hoe het zich ontwikkeld, en welke mogelijkheden er door ontstaan, biedt de studie ook beleidsaanbevelingen. Zo wordt de Europese Commissie aangeraden om in te zetten op interoperabiliteit, en te zorgen dat er veiligheidsstandaarden komen, in elk geval voor de sectoren gezondheidszorg, transport, en energie.
 
Bedrijven riskeren miljoenenboetes bij niet-naleving Cybersecuritywet
20 februari 2018, editie 2972
Organisaties en bedrijven die deel uitmaken van vitale infrastructuren moeten niet alleen zorgen dat de beveiliging op orde is, maar zijn ook verplicht bij toezichthouders te melden als beveiligingsincidenten optreden die essentiële taken van de infrastructuur in gevaar kunnen brengen. Bij niet-naleving kunnen boetes worden opgelegd tot maximaal € 5 miljoen. Dit staat in de nieuwe Cybersecuritywet die minister Grapperhaus van JenV bij de Tweede Kamer heeft ingediend. De nieuwe wet vloeit voort uit de Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB) van de EU.
 
5G dwingt ministeries tot overleg over aftappen satellietverkeer
15 februari 2018, editie 2971
Het Nationaal Frequentie Plan uit 2011 heeft vastgelegd dat er tot 2023 een beperking is in het gebruik van de 3,5 GHz-band voor 5G. Die etherfrequenties zijn boven de lijn Amsterdam-Zwolle nodig voor het onderscheppen van satellietcommunicatie. Dit schrijft EZK in een antwoord op vragen uit de Kamer. Daar is er vrees dat de spionagebevoegdheid van AIVD en MIVD de soepele uitrol belemmert van de vijfde generatie mobiele telecom (5G). EZK wijst er daarom op dat 5G ook met andere frequenties werkt. Maar er loopt al overleg met Defensie en Binnenlandse Zaken (BZK) om tot oplossingen te komen in deze problematiek.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap