Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
EZ zet in Brussel opnieuw in op open toegang kabelnetwerk
17 oktober 2017
De EU-raad heeft het Etse voorzitterschap gemachtigd om met het Europarlement te onderhandelen over de herziening van het regelgevend kader voor elektronische communicatie Het voorliggende voorstel, de European Electronics Communications Code, van de Europese Commissie brengt vier bestaande richtlijnen samen en bestrijkt een breed gebied, zoals harmonisering van het beheer van radiospectrum voor mobiele netwerken en versterking van de bescherming van eindgebruikers van telecomdiensten. Verder gaat het om het wijzigen van de verhoudingen tussen overheden en toezichthouders, en het aanpassen van de toegang tot vaste netwerken. Op dit laatste punt wil Nederland meer vrijheid, om de al jaren bestaande wens voor open toegang ook te kunnen opleggen aan het kabelnetwerk van ZiggoVodafone in plaats van alleen aan het KPN-netwerk. Dit schrijft minister Kamp (EZ) in een Kamerbrief. Toezichthouder ACM liet recent weten dat er geen technische belemmeringen bestaan voor open toegang tot alle netwerken. De Europese Commissie is hiertegen tot nu toe gekant. Naar verwachting zullen de onderhandelingen met het Europarlement in de eerste helft van 2018 gereed zijn.

BEREC brengt specificaties voor het meten van netneutraliteit
17 oktober 2017
De koepel van EU-telecomtoezichthouders, BEREC, heeft een studie voltooid naar de specificaties voor software om de kwaliteit van vaste en mobiele internettoegang te meten en tegelijk ook schendingen van netneutraliteit vast te stellen. De specificaties zijn in een rapport vastgelegd dat nu voor publicatie is vrijgegeven. BEREC kondigt ook een aanbesteding aan, op basis van dit rapport, om gereedschap te ontwikkelen waarmee toezichthouders en gebruikers de netneutraliteit van aanbieders kunnen controleren. De aanbesteding wordt eerste kwartaal 2018  verwacht.

BZK start marktconsultatie elektronische identificatie
17 oktober 2017
Er moet zo snel mogelijk één of meerder betaalbare alternatieven komen voor het huidige DigiD-stelsel van de overheid. Het ministerie van BZK start daarom een marktconsultatie om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden hiervoor. In eerste instantie gaat het om het betrouwbaarheidsniveau ‘Substantieel’ en nog niet om niveau ‘Hoog’. Partijen die meedoen aan de consultatie verwerven daarmee niet een bevoorrechte positie in het mogelijke vervolgtraject. Aanmelden voor deelname kan tot uiterlijk 1 december, 16.00 uur.

Europese Commissie wil met spoed ‘EU Battery Alliance’
17 oktober 2017
Accu’s vormen het hart van de huidige industriële revolutie, maar in de productie van accu’s is de EU een achterblijvend gebied. Dat moet veranderen door het oprichten van een ‘EU Battery Alliance’, aldus de Europese Commissie (EC). De EC neemt hierin de leiding met het organiseren van workshops over benodigde investeringen, onderzoek en ontwikkeling, handelskwesties, en meer. Dat stelt Eurocommissaris Maroš Šefčovic in een verklaring na afloop van een conferentie met de leiders van grote Europese industriële bedrijven. Februari 2018 moet er een routekaart klaar liggen voor de ontwikkeling van zo’n EU-brede Accu Alliantie.
 
CoE-rapport signaleert toename van blokkades internet
12 oktober 2017
Het blokkeren van inhoud op internet is een inperking van de vrijheid van meningsuiting, zoals die is vastgelegd in het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Toch komen zulke blokkades steeds vaker voor, in vrijwel alle 47 lidstaten van de Raad van Europa (CoE). Dit signaleert rapporteur Frank La Rue in een jaarrapport. Arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens hebben inmiddels jurisprudentie opgeleverd over de schaarse keren dat filtering of blokkering wel is toegestaan. Zo moet deze censuurmaatregel proportioneel zijn met het doel dat de autoriteiten er mee nastreven.

UNCTAD rangschikte landen op geschiktheid voor e-commerce
12 oktober 2017
Nederland haalt een vierde plaats op de E-commerce Index 2017 van VN-conferentie UNCTAD. Deze lijst wordt aangevoerd door Luxemburg, dat daar prijkt voor Zwitserland, en Noorwegen. Voor de deze index weegt UNCTAD onder meer het percentage internetgebruikers in een land, het percentage mensen dat er elektronisch kan betalen, het tal beveiligde servers, en de kwaliteit van de post- en pakketbezorging.

Ericsson: smartphone is het nieuwe TV-scherm
12 oktober 2017
In 2020 kijkt hoogstens nog 1 op elke 10 consumenten enkel TV op het traditionele toestel. Daarentegen wordt het afwisselend gebruik van verschillende schermen almaar normaler. Nu al bekijkt 70% van de bevolking TV en video op hun smartphone. En waar dit kleine scherm inmiddels goed is voor een vijfde van de tijd besteed aan het televisiekijken, zal dat in 2020 zijn toegenomen tot de helft van de kijktijd. Dit voorspelt technologieleverancier Ericsson in het rapport TV and Media 2017.

Omroepdistributie roept complexe vragen op
12 oktober 2017
EZ en OCW laten een analyse opstellen over de ontwikkelingen rond de omroepdistributie de komende vijf à tien jaar. Want de klassieke radio- en TV-markt is radicaal veranderd nu internet algemeen gebruikt wordt, zo klinkt het daarbij. Hierdoor krimpen bijvoorbeeld de uitgaven aan reclame op de traditionele media, terwijl er almaar meer geld gaat naar online-advertenties. En hoewel de pluriformiteit in het media-aanbod nu wel gewaarborgd lijkt, wordt ook een vraag of het traditionele Nederlandse media-aanbod niet meer en meer ondersneeuwt.
 
Microsoft overtreedt Wet bescherming persoonsgegevens
17 oktober 2017, editie 2940
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) constateert na onderzoek van Windows 10 Home en Pro dat Microsoft in strijd met de wet persoonsgegevens van gebruikers verzamelt en verwerkt. Het bedrijf blijkt zijn vier miljoen Nederlandse gebruikers niet duidelijk te informeren over de gegevensverwerking, stelt AP, en vraagt er bovendien geen rechtsgeldige toestemming voor. AP heeft vastgesteld dat Windows 10 ongeveer iedere stap die een gebruiker op zijn computer zet, volgt. Microsoft heeft aangegeven de overtredingen te willen beëindigen. Hoeveel tijd het bedrijf daarvoor krijgt, vermeldt de AP niet. De toezichthouder heeft een handleiding online geplaatst waarmee gebruikers zelf Windows 10 kunnen instellen op een gewenst gebruik van persoonsgegevens.
 
BZK laat onderzoeken waarom ICT-project BRP mislukte
12 oktober 2017, editie 2939
Binnenlandse Zaken (BZK) zal onafhankelijk een feitenrelaas laten opstellen over wat er sinds 2009 precies maakte dat de operatie BRP zo duur uitviel dat de Kamer uiteindelijk besloot tot beëindiging. Dit staat in een brief waarin 110 Kamervragen beantwoord worden over de mislukte Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij gaat het ook over het initiatief van de gemeenten nu om het bijhouden van deze informatie mogelijk zelf in real-time te gaan doen.
 
Nederland doet het relatief goed met bescherming persoonsgegevens
10 oktober 2017, editie 2938
Duitsland gaat aan kop bij de bescherming van persoonsgegevens, gevolgd door Nederland. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek in acht landen dat het ministerie van VenJ liet uitvoeren door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Sterke punten in Nederland zijn de Meldplicht Datalekken, de Privacy Impact Assessments (PIA), en de aandacht voor persoonsgegevens in het politieke debat en de media. Redenen voor kopzorgen zijn er niettemin ook voldoende. Slechts 9% van de Nederlanders heeft het gevoel controle te hebben over gegevens die online zijn verstrekt. De budgetten en de invloed van burgerrechtenorganisaties zijn hier beperkt en het tal privacyfunctionarissen loopt achter bij andere landen. En de privacytoezichthouder hier biedt geen certificering of keurmerk zoals in andere landen wel gebeurt. Bij dit alles komt dat de transparantie in alle onderzochte landen laag is, stelt het WODC.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2017 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap