Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
‘Oplossen cyberproblemen alleen door privaat-publieke samenwerking’
Overheden en bedrijven werken bij hun beleid voor cyberveiligheid geregeld vanuit argumenten die onvoldoende expliciet zijn gemaakt. Dit kan ertoe leiden dat beoogde waarden juist niet beschermd worden. Dat concludeert het World Economic Forum (WEF) in een studie over cybercrimeweerstand. WEF adviseert de waarden onder beleidsbeslissingen explicieter te maken en publiceert daar een raamwerk voor. Allereerst moeten alle mogelijke opties voor een probleem op tafel worden gelegd, zelfs als dit onwenselijk wordt geacht. Vervolgens moet gekeken worden naar waarden die van belang zijn. WEF onderscheidt 30 waarden die teruggebracht zijn naar vijf hoofdwaarden: economische waarde, privacy, veiligheid, eerlijkheid, en aansprakelijkheid. Daarop kan dan als derde fase een beredeneerde keuze worden gemaakt op haalbaarheid en prioriteit.

EC houdt consultatie over gezamenlijke strijd tegen nepnieuws
De Europese Commissie wil samen met andere partijen zoals nieuwsmedia, online-platforms, onderzoeks- en burgerorganisaties ten strijde trekken tegen nepnieuws en houdt nu een consultatie om meer zicht te krijgen op het gewenste te voeren beleid. De Commissie brengt een online-consultatieformulier uit voor burgers en een voor media en andere organisaties. Reageren kan tot uiterlijk 23 februari. Verder maakt de Commissie de namen bekend van 39 experts die zitting nemen in een nieuwe adviesgroep voor ‘Fake news and online disinformation’. Tot voorzitter van deze adviesgroep werd benoemd Prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning, voorzitter van het Nederlandse Commissariaat voor de Media (CvdM).
 
Deeleconomie dwingt regering nog niet tot nieuwe wetgeving
Het kabinet denkt er op dit moment nog niet over om de deeleconomie te gaan reguleren. De economische kansen en innovaties die nu ontstaan, moesten voorlopig eerst nog maar even de ruimte krijgen. Dit staat in een brief met een reactie op de studie Eerlijk delen van het Rathenau Instituut. In dat rapport werd onder meer gesignaleerd dat particulieren steeds vaker via een digitaal platform elkaars goederen zijn gaan gebruiken (deeleconomie), en dat er online almaar meer dienstverlenend werk wordt aangeboden en gedaan (kluseconomie). De deeleconomie heeft inmiddels wel problemen opgeleverd, als het gaat om de tijdelijke verhuur van privé-woningen aan toeristen, bijvoorbeeld. Maar gemeenten hebben de mogelijkheden al om daar maatregelen op maat tegen te nemen, zo staat in de reactie.

Joblift: digitalisering compenseert nog geen kwart van baanverlies
Artificiële intelligentie (AI) en automatisering gaan de komende twintig jaar hoogstens 750.000 extra nieuwe banen creëren in Nederland. Daarmee wordt slechts 22% gecompenseerd van het tal arbeidsplaatsen dat verloren zal gaan door alle technische innovatie. Dit heeft banenplatform Joblift becijferd. Dat meent verder dat de nieuwe banen er voor het grootste deel in de Randstad zullen bijkomen, en om hoge kwalificaties vragen. De achterstanden van de provincie en van laaggeschoolden zal hierdoor enkel toenemen.

Blauwe kaart-houders EU trekken vrijwel alleen naar Duitsland
Van de hooggekwalificeerde arbeidskrachten van elders die in de EU willen werken, gaan de meesten naar Duitsland. In 2016 was dit land goed voor 94,8% van de speciale werkvergunningen die daartoe worden uitgegeven in de hele EU. In Duitsland verkregen 17.362 inreizenden toen zo’n zogeheten blauwe kaart. Uit cijfers van het Bundesamt für Migration und Fluchtlinge (BAMF) blijkt verder dat het merendeel van de aanvragen uit India (22,8%), China (9,3%), en Rusland (6,5%) komt. 
 
Overname Tele2 leidt tot uitstel Nota Mobiele Communicatie
Het ministerie van EZK zal de Nota Mobiele Communicatie die voor eind 2017 was aangekondigd pas tweede helft 2018 naar de Tweede Kamer kunnen sturen. Oorzaak hiervan ligt in de in december aangekondigde overname van aanbieder Tele2 door T-Mobile Nederland (zie editie 2958).Veranderende marktverhoudingen kunnen ertoe noodzaken om de inhoud van de Nota te veranderen. Maar eerst moeten de toezichthouders nog besluiten over de voorgenomen overname van Tele2. Daarna zal toezichthouder ACM een advies uitbrengen over de marktsituatie en pas daarna kan de Nota Mobiele Communicatie definitief worden vastgesteld, aldus EZK in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek gevolgen digitalisering voor informatievoorziening burgers
De toezichthouders Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM) gaan onderzoeken of online platforms als Facebook en Twitter de vrije nieuwsgaring en pluriformiteit van de media beïnvloeden. De toezichthouders willen onder meer weten of online platforms de concurrentie met andere media vervalsen door consumenten met nepnieuws te trekken. Een andere vraag luidt wat de gevolgen zijn van mogelijke problemen van nieuwsverstrekking via online platforms voor de pluriformiteit in het media-aanbod. De resultaten van het onderzoek worden binnen enkele maanden verwacht.
 
CSR geeft beleidsadvies over beste omgang met risico’s IoT
18 januari 2018, editie 2963
Het kabinet moet met een wet komen die de fabrikanten van onveilige ICT-producten aansprakelijk kan houden voor de geleden economische schade. Zo luidt één van de adviezen die de Cyber Security Raad (CSR) geeft voor een mogelijke beleidsreactie op de gevaren van het Internet der Dingen (IoT). Het IoT zal een steeds prominentere gaan spelen in het dagelijkse leven, zo wordt daarbij gesignaleerd. Alleen zijn veel toepassingen op dit moment slecht beveiligd. Daarmee is het IoT nu dus ook een bedreiging voor de veiligheid en de privacy online. CDA en D66 hebben ondertussen Kamervragen gesteld over de veiligheid van internetapparaten.
 
Toezichthouder AP wijst ontwerp implementatie EU-betaaldiensten af
16 januari 2018, editie 2962
Het plan van het ministerie van Financiën voor het implementeren van PSD2, de EU-richtlijn voor nieuwe betaaldiensten die per 13 januari van kracht is geworden, is onvolkomen en moet terug naar de ontwerptafel. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een advies. Probleem is dat het ontwerp niet op de juiste wijze rekening houdt met de nieuwe Europese privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo wil het ministerie het toezicht deels onderbrengen bij ­de AP en deels bij De Nederlandse Bank, wat ongewenste gevolgen zal hebben. Het advies bepleit het gehele toezicht op de bescherming van persoonsgegevens aan de AP toe te wijzen. De toezichthouder maakt verder bekend vier nieuwe directeuren te hebben benoemd in verband met de aanzienlijke uitbreiding van werkzaamheden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming met zich zal brengen.
 
Gemengde ideeën over wat intimidatie online precies inhoudt
11 januari 2018, editie 2961
Veel Amerikanen zijn online weleens geïntimideerd. Een meerderheid meent daarom ook dat agressie op het internet een groot probleem is. Alleen blijken er nog grote verschillen te bestaan wat mensen precies verstaan onder agressie of intimidatie. Dit blijkt uit een enquête van Pew Research. Zo is het publiek behoorlijk verdeeld over de vraag of het publiek online zetten van een privé-gesprek een agressieve daad zou zijn. Voor een meerderheid is het zeker intimidatie als buitenstaanders zulke onderlinge mededelingen aangrijpen om degene te beledigen waarmee zij het niet eens zijn.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap