Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Verlaging BTW op E-publicaties op 4 december in EU van kracht
De Europese regeling voor de verlaging van de BTW op digitale boeken, kranten en tijdschriften is officieel gepubliceerd en zal op 4 december in werking treden. De lidstaten krijgen dan de mogelijkheid op online publicaties het verlaagde tarief toe te passen. Nederland moet nog besluiten welke digitale producten en diensten onder het nieuwe regime gaan vallen. 
 
ENISA: ‘Cybersecurity sleutelfactor voor adoptie Industrie 4.0’
Het tal veiligheidsincidenten in de vierde industriële revolutie neemt snel toe en dat noodzaakt tot een sterkere cyberverdediging. Dat stelt ICT-veiligheidsagentschap ENISA bij de publicatie bij een studie over veiligheid bij toepassingen van het Internet der Dingen (IoT). De studie definieert terminologie, ontwerpt een taxonomie en behandelt veiligheidsmaatregelen die belangrijk zijn bij het gebruik van IoT-toepassingen in de industrie. Verder biedt de studie een overzicht van bestaande veiligheidsinitiatieven, standaarden en schema’s. 
 
‘Mensen zoeken eerst de bevestiging over nieuws bij elkaar’
Emotie gaat boven verstand wanneer nieuws met elkaar gedeeld wordt. Mensen overschatten bovendien hun capaciteiten om te kunnen beoordelen wat echt is en wat niet. Ze zoeken hierover eerder bevestiging bij elkaar dan zelf nog eens op zoek te gaan naar een betrouwbare bron over een nieuwtje. Zo luidt een uitkomst van het project Beyond Fake News waarvoor de BBC research deed in India, Kenia, en Nigeria. Hiertoe mochten de onderzoekers de Whatsapp-berichten en Facebook-posts van deelnemers bekijken. 
 
Van Nederlandse jeugd drong 5% weleens illegaal computer binnen
80% van de Nederlandse jongeren associeert ‘hacken’ met criminele handelingen. Maar van degenen die nog niet ‘gehackt’ hebben, zou de helft dit best eens willen proberen. Dit blijkt uit een enquête die verricht werd voor Veiliginternetten.nl. Van de jongeren heeft 5% weleens zonder toestemming op een computer of netwerk ingebroken. Een nog groter percentage geeft aan dit wel te kunnen, maar niet te doen. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving hoopt met acties als Veiliginternetten.nl het publiek rijp te maken om iets nuttigs te gaan doen met hun digitale vaardigheden, zoals dat hacken. 
 
EC geeft visie op Amerikaans voorstel tot bescherming privacy
De Amerikaanse National Telecommunications and Information Administration (NTIA) houdt een inspraakronde over de gewenste regels om de privacy van consumenten te beschermen online. Hierop heeft de Europese Commissie een officiële reactie gestuurd. Daarin wordt het Amerikaanse voorstel grotendeels geprezen, mede omdat dit gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten als de privacy-regels in de EU. Wel valt of staat bescherming met een goede handhaving van de regels. En als de FTC een grotere rol zou krijgen in het toezicht, zou dit ook het fundament versterken onder het Privacy Shield – de afspraken over de export van data over EU-burgers naar de VS. 
 
Microsoft legt data over gedrag van klanten software vast
Windows 10 Enterprise en Microsoft Office versturen heimelijk informatie over gebruikers naar de VS. Gebruikers van deze software kunnen dat niet weigeren of belemmeren. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid (JenV). Microsoft heeft daarom inmiddels beterschap beloofd aan het Strategisch Leveranciers Management Microsoft Rijk (SLM Microsoft). Bij het Rijk hebben 300.000 medewerkers deze software in gebruik. De leverancier zegt toe zijn producten zo aan te passen dat die zich in elk geval aan de privacy-wet gaan houden (AVG/GDPR). 
 
EU stap dichter bij het delen van publieke sectordata
De vaste vertegenwoordigers van de EU-lidstaten zijn het eens geworden over een richtlijn voor het delen van publieke sectordata, dit ten dienste van de economie en de burgers. De richtlijn zal de ontwikkeling van toepassingen met kunstmatige intelligentie stimuleren, zo is de verwachting. Het Europees Parlement moet nog een positie over het delen van publieksdata bepalen. Zodra dit is gebeurd, gaan de onderhandelingen tussen Europarlement en EU-raad over een gezamenlijk akkoord van start. 
 
Internationale coalitie wil nieuw gesprek met Mark Zuckerberg
Britse en Canadese parlementaire commissies voor digitaal beleid hebben Mark Zuckerberg voor een tweede maal gevraagd aanwezig te zijn bij een hearing van een ‘international grand committee’ over Facebook op 27 november in Londen. Een eerdere uitnodiging werd door Zuckerberg afgeslagen. Intussen hebben ook de parlementen van Australië, Argentinië en Ierland zich aangesloten bij het verzoek aan Zuckerberg om te verschijnen. 
 
CvdM consulteert over reclameregels publieke media-instellingen
20 november 2018, editie 3044
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft de ‘Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011’ geëvalueerd en daarin enkele aanpassingen aangebracht, zoals dat publieke media-instellingen online minder reclame mogen inzetten dan vergelijkbare commerciële diensten. Het CvdM legt de bijgewerkte beleidsregels ter openbare consultatie voor. Reacties indienen kan tot 31 december.
 
Nederland tekent Paris Call for Trust and Security in Cyberspace
15 november 2018, editie 3043
Frankrijk heeft op het Internet Government Forum (IGF) van UNESCO een oproep gedaan om internet veiliger te maken. Want niet alleen neemt het aantal dreigingen online toe. Ze worden ook steeds diverser van aard. En daar staat dan tegenover dat niet eens vastligt wat als precies een aanvalsdaad geldt op internet. De Paris Call for Trust and Security in Cyberspace is meteen al getekend door 51 landen, waaronder Nederland. Daarnaast hebben al een groot tal ICT-leveranciers en andere bedrijven, non-profits, en andere organisaties de doelstelling van de oproep onderschreven. China, Noord-Korea, Rusland, en de VS horen tot de landen die niet ondertekend hebben.
 
Nationale strategie voor ontwikkeling kunstmatige intelligentie bepleit
13 november 2018, editie 3042
De overheid moet het voortouw nemen in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie (AI). Dit kan door AI toe te passen in de eigen processen en door AI-competenties binnen de overheid te ontwikkelen. De overheid heeft verder een leidende taak bij het vaststellen van de kaders die voor AI noodzakelijk zijn: sociaal, economisch en ethisch. Dit zijn enkele van de veertien aanbevelingen in een studie over AI, uitgevoerd door AINED, een publiek-privaat samenwerkingsverband voor het stimuleren van AI. De studie bevat ook aanbevelingen voor het bedrijfsleven, maar op veel gebieden moet de overheid een initiërende rol nemen, aldus AINED. Daar is haast mee geboden, want Nederland dreigt met AI achterop te raken.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap