Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Encryptie noopt EC tot een reeks inspanningen
19 oktober 2017
De Europese Commissie komt begin 2018 met uitgewerkte voorstellen voor regels die de toegang moeten vergemakkelijken tot elektronisch bewijs. Dit werd aangekondigd tijdens de presentatie van nieuwe plannen voor de Veiligheidsunie. Nu al geldt dat het gebruik van encryptie, bij de opslag van data of de communicatie, de opsporing en vervolging van misdadigers bemoeilijkt. Daarom kondigt de Commissie onder meer aan steun geven aan Europol om tot betere decryptiemethoden te komen. Ook moet bestaande kennis beter gedeeld worden, en dient er een observatorium te komen dat de juridische en technische ontwikkelingen op het gebied van versleuteling gaat bijhouden.

Greenpeace bekeek hoe groen de technologiebedrijven zijn
19 oktober 2017
Flitsende 21-eeuwse technologie leunt nog altijd zwaar op 19-eeuwse winning- en productieprocessen. De slechte werkomstandigheden in de metaalmijnen, of het gebruik van gevaarlijke chemicaliën bij de fabricage staan bovendien haaks op het progressieve imago dat ICT-bedrijven proberen uit te stralen. Actiegroep Greenpeace stelde daarom opnieuw een Guide to Greener Electronics op. Onderdeel daarvan is een ranglijst van de milieuvriendelijkheid van bedrijven. Daarop komen onder meer Samsung en Chinese producenten als Huawei, Oppo, en Xiaomi er niet goed van af.

UNESCO woog welke digitale vaardigheden de bevolking nodig heeft
19 oktober 2017
Sommige van de meest relevante digitale vaardigheden die nodig zijn, hebben waarschijnlijk niet eens heel direct te maken met alle nieuwe ontwikkelingen in technologie. Werknemers en burgers krijgen in toenemende te maken met zelf-beslissende systemen, en andere geautomatiseerde processen, en moeten daar ook mee kunnen omgaan. Verder moeten overheden eveneens genoeg ICT-kennis hebben om hun bevolking goed van dienst te blijven zijn bij alle in toenemende mate door bedrijven ingezette ontwikkelingen. Zo luiden enkele conclusies uit het rapport Digital Skills for Life and Work dat werd opgesteld door UNESCO. Daarin worden de mogelijke implicaties gewogen van de digitale ontwikkelingen van het moment.

OESO bepleit grotere inspanningen overheden om ICT
19 oktober 2017
Overheidsbeleid houdt de digitale innovatie niet bij, noch de transformatie van economieën en samenlevingen die grotendeels wordt geleid door de grote technologiebedrijven. In de Digital Outlook 2017 roept de OESO de lidstaten daarom op een stap meer te maken. Er zijn investeringen nodig in onderwijs en vaardigheden, en het gebruik van geavanceerde technologie moet worden aangemoedigd; vooral in het MKB. Uit dit rapport blijkt verder onder meer dat er op tal van gebieden grote verschillen bestaan binnen de OESO. Zo verbruikten Nederlanders gemiddeld 1,02 Gbyte per maand aan mobiele data in 2016. Het OESO-gemiddelde lag toen op 2,3 Gbyte. Maar Finland (10,95 GB) en Letland (8,21 GB) bijvoorbeeld staken daar ver boven uit. 
 
EZ zet in Brussel opnieuw in op open toegang kabelnetwerk
17 oktober 2017
De EU-raad heeft het Etse voorzitterschap gemachtigd om met het Europarlement te onderhandelen over de herziening van het regelgevend kader voor elektronische communicatie Het voorliggende voorstel, de European Electronics Communications Code, van de Europese Commissie brengt vier bestaande richtlijnen samen en bestrijkt een breed gebied, zoals harmonisering van het beheer van radiospectrum voor mobiele netwerken en versterking van de bescherming van eindgebruikers van telecomdiensten. Verder gaat het om het wijzigen van de verhoudingen tussen overheden en toezichthouders, en het aanpassen van de toegang tot vaste netwerken. Op dit laatste punt wil Nederland meer vrijheid, om de al jaren bestaande wens voor open toegang ook te kunnen opleggen aan het kabelnetwerk van ZiggoVodafone in plaats van alleen aan het KPN-netwerk. Dit schrijft minister Kamp (EZ) in een Kamerbrief. Toezichthouder ACM liet recent weten dat er geen technische belemmeringen bestaan voor open toegang tot alle netwerken. De Europese Commissie is hiertegen tot nu toe gekant. Naar verwachting zullen de onderhandelingen met het Europarlement in de eerste helft van 2018 gereed zijn.

BEREC brengt specificaties voor het meten van netneutraliteit
17 oktober 2017
De koepel van EU-telecomtoezichthouders, BEREC, heeft een studie voltooid naar de specificaties voor software om de kwaliteit van vaste en mobiele internettoegang te meten en tegelijk ook schendingen van netneutraliteit vast te stellen. De specificaties zijn in een rapport vastgelegd dat nu voor publicatie is vrijgegeven. BEREC kondigt ook een aanbesteding aan, op basis van dit rapport, om gereedschap te ontwikkelen waarmee toezichthouders en gebruikers de netneutraliteit van aanbieders kunnen controleren. De aanbesteding wordt eerste kwartaal 2018  verwacht.

BZK start marktconsultatie elektronische identificatie
17 oktober 2017
Er moet zo snel mogelijk één of meerder betaalbare alternatieven komen voor het huidige DigiD-stelsel van de overheid. Het ministerie van BZK start daarom een marktconsultatie om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden hiervoor. In eerste instantie gaat het om het betrouwbaarheidsniveau ‘Substantieel’ en nog niet om niveau ‘Hoog’. Partijen die meedoen aan de consultatie verwerven daarmee niet een bevoorrechte positie in het mogelijke vervolgtraject. Aanmelden voor deelname kan tot uiterlijk 1 december, 16.00 uur.

Europese Commissie wil met spoed ‘EU Battery Alliance’
17 oktober 2017
Accu’s vormen het hart van de huidige industriële revolutie, maar in de productie van accu’s is de EU een achterblijvend gebied. Dat moet veranderen door het oprichten van een ‘EU Battery Alliance’, aldus de Europese Commissie (EC). De EC neemt hierin de leiding met het organiseren van workshops over benodigde investeringen, onderzoek en ontwikkeling, handelskwesties, en meer. Dat stelt Eurocommissaris Maroš Šefčovic in een verklaring na afloop van een conferentie met de leiders van grote Europese industriële bedrijven. Februari 2018 moet er een routekaart klaar liggen voor de ontwikkeling van zo’n EU-brede Accu Alliantie.
 
Motie Kamer aangenomen om IoT op veiligheid te testen
19 oktober 2017, editie 2941
De Tweede Kamer wil dat het kabinet hacktests laat uitvoeren op IoT-apparatuur. Daartoe werd een motie aangenomen van het Kamerlid Hijink (SP). Enkel VVD en het Forum voor Democratie (FvD) stemden tegen.
 
Microsoft overtreedt Wet bescherming persoonsgegevens
17 oktober 2017, editie 2940
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) constateert na onderzoek van Windows 10 Home en Pro dat Microsoft in strijd met de wet persoonsgegevens van gebruikers verzamelt en verwerkt. Het bedrijf blijkt zijn vier miljoen Nederlandse gebruikers niet duidelijk te informeren over de gegevensverwerking, stelt AP, en vraagt er bovendien geen rechtsgeldige toestemming voor. AP heeft vastgesteld dat Windows 10 ongeveer iedere stap die een gebruiker op zijn computer zet, volgt. Microsoft heeft aangegeven de overtredingen te willen beëindigen. Hoeveel tijd het bedrijf daarvoor krijgt, vermeldt de AP niet. De toezichthouder heeft een handleiding online geplaatst waarmee gebruikers zelf Windows 10 kunnen instellen op een gewenst gebruik van persoonsgegevens.
 
BZK laat onderzoeken waarom ICT-project BRP mislukte
12 oktober 2017, editie 2939
Binnenlandse Zaken (BZK) zal onafhankelijk een feitenrelaas laten opstellen over wat er sinds 2009 precies maakte dat de operatie BRP zo duur uitviel dat de Kamer uiteindelijk besloot tot beëindiging. Dit staat in een brief waarin 110 Kamervragen beantwoord worden over de mislukte Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij gaat het ook over het initiatief van de gemeenten nu om het bijhouden van deze informatie mogelijk zelf in real-time te gaan doen.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2017 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap