Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
‘Massa-surveillance niet per se effectief in strijd tegen terrorisme’
De informatie-uitwisseling online van terroristen en hun aanhangers neemt sterk toe. IS is minder actief geworden, maar andere groepen zoals Al-Qaeda worden juist actiever. Dat stelden experts tijdens een conferentie van de European Counter Terrorism Centre Advisory Group (ECTC Group). Hoe hiernaar te handelen? De experts oordelen dat massa-surveillance grote beperkingen kent. Dit instrument is moeilijk in de uitvoering, kostbaar, niet per se effectief, en zeer problematisch vanuit het oogpunt van privacy- en mensenrechten. De uitdaging ligt in het verzamelen van data, gericht op werkelijke verdachten maar beperkt in actiereikwijdte en rekening houdend met de privacy van burgers. Dat maakt nieuwe analyses nodig voor het ontwikkelen van effectieve instrumenten. 
 
Pew ontlokte discussie over of ICT het welzijn verbeteren zal, of niet
Amerikanen zijn over het algemeen tevreden over de rol van digitale technologie in hun leven. Alleen zijn er sinds de presidentsverkiezingen vragen gerezen over de precieze impact van ICT. Het Pew Research Center ondervroeg daarom een grote reeks experts over de vraag welke invloed alle digitalisering op het welzijn zal hebben, de komende tien jaar. Bijna de helft (47%) van de deskundigen meent dat de meeste mensen meer zullen profiteren dan benadeeld gaan worden, 21% ziet weinig zal veranderen, en 32% denkt dat het digitale leven enkel meer kwalijke gevolgen zal krijgen. In de studie is er verder aandacht voor mogelijke oplossingen van de problemen die inmiddels zijn ontstaan, zoals de schermverslaving.
 
Cybersecurity Tech Accord moet internet veiliger maken
Microsoft meldt tezamen met 33 andere grote technologiebedrijven het Cybersecurity Tech Accord getekend te hebben. Daarmee beloven deze ondernemingen hun klanten te beschermen tegen kwaadaardige aanvallen van cybercriminelen en natiestaten. Daarnaast stellen de ondertekenaars geen overheden te zullen helpen bij voorgenomen cyberaanvallen tegen onschuldige burgers of bedrijven. Naast Microsoft doen onder meer Facebook en Cisco mee aan dit initiatief. 
 
Experts zien niets in plan EU-Parlament om robots rechten te geven
De economische, juridische, en maatschappelijke impact van robots en kunstmatige intelligentie (AI) moet zonder haast of vooroordeel gewogen worden. Dat stelt een grote groep experts in een open brief aan de Europese Commissie. Bij hen is zorg gerezen over een voornemen in het Europees Parlement om robots al snel een aparte juridische status te verlenen – bijvoorbeeld om duidelijkheid te creëren over de aansprakelijkheid bij problemen. Technisch gezien is dit een grote overschatting van wat robottechniek kan, aldus de experts. En ethisch gesproken bestaat er zelfs geen enkele juridische grond waarop een robot een aparte rechtspersoon zou kunnen worden.

EU-voorstellen over crowdfunding schuren met Nederlands beleid
Het kabinet staat positief tegenover Europese regelgeving voor crowdfunding. Deze vorm van financiering maakt het voor ondernemers makkelijker om kapitaal te verwerven. In Nederland nam de omvang van crowdfunding ook toe van € 14 mln in 2012 naar € 170 mln in 2016. Wel zijn er bezwaren tegen de limiet van € 1 mln die de Europese Commissie stelt aan de omvang van het bedrag dat online kan worden geworven voor projecten met deelnemers uit verschillende landen. In Nederland geldt een limiet van € 5 mln. En dit verschil kan problemen opleveren bij grensoverschrijdende projecten die om financiering zoeken. 
 
Ierland wil dat Hof EU opnieuw data-export naar VS gaat wegen
Het Ierse High Court wil elf vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie, over de doorgifte van data naar de VS. Kwestie daarbij is of modelcontracten van Amerikaanse bedrijven genoeg bescherming bieden aan de data van EU-burgers. Het hoogste Ierse hof wil onder meer weten of Europese burgers wel voldoende solide mogelijkheden hebben om hun recht te halen in de VS bij privacy-schendingen. Dit probleem is in Ierland aangekaart door de Oostenrijkse advocaat Max Schrems, omdat Facebook zijn hoofdkantoor voor de EU in dat land heeft. Facebook kan ook nog bezwaar maken tegen het inschakelen van het Europese Hof. Schrems klachten bliezen eerder de Safe-Harbour akkoorden op over de data-export naar de VS. De juridische vraag of de daarna gemaakte afspraken dan wel deugen heet inmiddels kortweg ook wel de zaak Schrems II.

ICANN tussen twee vuren om privacy WHOIS-database
De Amerikaanse domeinregistrator GoDaddy is begonnen om privé-informatie van klanten in de publieke WHOIS-database af te schermen voor derden. Zo hoopt het bedrijf te voldoen aan de verscherpte privacy-eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Het Amerikaanse ministerie van handel meent evenwel dat de WHOIS-data publiek toegankelijk moet blijven. Het departement heeft zich daarom tot internetbestuurder ICANN gericht met de eis iets tegen GoDaddy’s prudentie te doen. Maar vanuit de EU krijgt ICANN te horen juist te weinig te doen om de privacy te beschermen van domeineigenaren. De Article 29 Working Group heeft een brief gestuurd met aanwijzingen hoe de WHOIS-database wel aan de GDPR kan voldoen.
 
TNO onderzocht voor beleidsmakers relatie 5G en netneutraliteit
Welke invloed zal de komst van 5G hebben op het beleid voor netneutraliteit? Over deze vraag heeft TNO onderzoek gedaan, mede omdat hierover verschil van inzicht bestaat tussen beleidsmakers en het bedrijfsleven. Een probleemgebied bijvoorbeeld vormen de zogeheten ‘verticals’, specifieke op maat gemaakte 5G-diensten voor bepaalde sectoren zoals automotive, de zorg, de media en openbare veiligheid. Passen deze maatdiensten wel onder de regels van netneutraliteit? De onderzoekers concluderen dat de huidige regulering de ontwikkeling van 5G-technologie op zich niet belemmert, maar ook dat er niet een algehele beoordeling over de toepassing mogelijk is, omdat een beoordeling afhangt van specifieke combinaties van diensten, toepassingen en netwerkarchitectuur. Er zal van geval tot geval gekeken moeten worden. De studie werd financieel mogelijk gemaakt door EZK, toezichthouder ACM, KPN, T-Mobile, Nokia, Ericsson, Huawei en branchevereniging FME.

Minister wil zich actief bemoeien met ICT-problemen rechtspraak
De maatregelen die de Raad voor de Rechtspraak wil nemen voor het aanpakken van de kostbare ICT-mislukking bij de rechtspraak gaan in de goede richting maar zijn onvoldoende. Dat schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Onduidelijk is namelijk nog of aan de randvoorwaarden voor verbetering (overeenstemming over doel, juiste mensen op de juiste plek, heldere besturing) is voldaan. Op deze manier kan niet worden voortgegaan, concludeert de bewindsman. Hij kondigt aan zich meer met het ICT-project te willen bemoeien, zij het dan alleen waar het de bedrijfsvoering betreft. Hij wil op geen enkele manier de onafhankelijkheid van de rechtspraak raken. 
 
EC wil monitor voor nationale initiatieven digitalisering industrie
De Europese Commissie wil een monitor ontwikkeld zien die jaarlijks een gestructureerd en analytisch beeld geeft van de voortgang in de digitalisering van de industrie in de Europese Unie. De Commissie besteedt daarom een studie aan voor het rapporteren en monitoren van nationale initiatieven op dit gebied. De monitor moet aansluiten op de hoofdlijnen van het bestaande Digitising European Industry (DEI) initiatief. Die hoofdlijnen zijn: het vergroten van de innovatiecapaciteit, het regelgevende kader, ontwikkeling van vaardigheden, en de nationale beleidsstructuur. Voor de studie is € 300.000 beschikbaar. Indienen van offertes kan tot 4 mei 2018.

Kabinet: ‘Maatschappelijke alliantie voor versterking cyberveiligheid’
24 april 2018, editie 2990
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat een alliantie te vormen die op een breed vlak de cyberveiligheid in Nederland moet gaan versterken. Dat blijkt uit de Nationale Cyberagenda (NCSA) die minister Grapperhaus van JenV naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Partijen in de beoogde alliantie zijn overheid, bedrijfsleven, wetenschap, en maatschappelijk middenveld. In een begeleidende kamerbrief benadrukt de bewindsman de groeiende gevaren niet alleen van criminelen maar ook van statelijke actoren die zich schuldig maken aan digitale economische en politieke spionage. De op te richten alliantie is een van de zeven ambities in de Cybersecurity Agenda. Volgens die ambities dient Nederland voorop te lopen in het bevorderen van digitaal veilige hard- en software. Verder moet ons land toonaangevend worden in kennisontwikkeling over en rond cybersecurity. De NCTV gaat jaarlijks een dreigingsbeeld opstellen dat naar de Kamer zal worden gestuurd, voor het eerst in 2019. De Cyber Security Raad (CSR) reageert instemmend en zegt later met een uitgebreidere reactie op de NSCA te zullen komen.
 
EU-voorstellen over crowdfunding schuren met Nederlands beleid
19 april 2018, editie 2989
Het kabinet staat positief tegenover Europese regelgeving voor crowdfunding. Deze vorm van financiering maakt het voor ondernemers makkelijker om kapitaal te verwerven. In Nederland nam de omvang van crowdfunding ook toe van € 14 mln in 2012 naar € 170 mln in 2016. Wel zijn er bezwaren tegen de limiet van € 1 mln die de Europese Commissie stelt aan de omvang van het bedrag dat online kan worden geworven voor projecten met deelnemers uit verschillende landen. In Nederland geldt een limiet van € 5 mln. En dit verschil kan problemen opleveren bij grensoverschrijdende projecten die om financiering zoeken.
 
EZK onderzoekt of regulering digitale markten aanpassing behoeft
17 april 2018, editie 2988
Ongelijkheid in databezit bij ondernemingen en slimme algoritmes kunnen een negatieve invloed hebben op concurrentieverhoudingen en daarom ook nadelig werken voor consumenten. Dat constateert toezichthouder ACM in de beschouwing ‘Het signaal 2018’. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK is het daarmee eens, zo blijkt uit een beleidsbrief aan de Tweede Kamer. De bewindsvrouw laat een analyse uitvoeren over de vraag of de tarief- en toegangsregulering aangepast moet worden aan nieuwe marktsituaties. Over de uitkomsten daarvan zal de Kamer in de tweede helft van 2018 worden geïnformeerd. Over datadeling merkt de bewindsvrouw dat de komende AVG vanaf 25 mei consumenten de mogelijkheid biedt hun data in digitale vorm mee te nemen naar andere aanbieders. Toch kan verdere regulering noodzakelijk zijn, maar dit dient op Europees niveau te gebeuren. Overigens zal datadeling ook aan de orde komen in de Nationale Digitaliseringsstrategie die EZK voor de zomer zal uitbrengen.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap