Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Nederland relatief duur met mobiel internet
De kosten voor mobiel internet lagen in de EU in 2017 significant lager dan in 2016. Vergeleken met de tarieven in andere OESO-landen, zoals Zuid-Korea of de VS, kost mobiele data hier evenveel of meer. Dit blijkt uit onderzoek dat werd verricht voor de Europese Commissie. Nederland wordt in het onderzoeksrapport tot de relatief dure landen gerekend, samen met België, Malta, Finland, Portugal, en Ierland. Het goedkoopst is mobiel internet in onder meer de Baltische staten, Oostenrijk, Polen, Italië, en Zweden.

Ruim tweederde EU-inwoners denkt desinformatie wel te herkennen
37% van de EU-burgers stuit bijna elke dag op nepnieuws, en 71% meent zelfverzekerd zulke desinformatie ook te kunnen herkennen. Dit blijkt uit een enquête die werd verricht voor de Europese Commissie. Van de ondervraagden ziet 85% nepnieuws als een probleem in hun land, en 83% vindt de bewuste verspreiding van onjuiste berichten een gevaar voor de democratie. 
 
‘Cryptovaluta van centrale bank zou huidige bankensector opblazen’
Bitcoin heeft grote fouten, en is niet meer waard dan een luchtspiegeling. Alleen heeft deze cryptomunt wel gewezen op een fout in het huidige geldsysteem. Het is nog altijd te moeilijk om online aankopen te betalen bij een buitenlandse webwinkel, of om eenvoudig geld te sturen naar een bestemming over de grens. Dit stelt Benoît Coeuré van de Europese Centrale Bank (ECB) in een opiniestuk. Daaruit blijkt verder dat onderzocht wordt of de centrale banken met een eigen cryptomunteenheid moeten komen of niet. Een probleem daarbij is alleen dat in het huidige systeem de consumentenbanken commerciële partijen zijn. Centrale banken zijn dit niet. Die kunnen niet failliet gaan. Dus als deze instellingen geld in welke vorm ook direct beschikbaar gaan stellen aan het publiek dan kan dat het vertrouwen in het huidige systeem ernstig ondermijnen.
 
EC zoekt experts voor ethische adviesgroep kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie (AI) groeit in belang op tal van gebieden, van gezondheidszorg tot veiliger transport en duurzame landbouw. AI roept ook tal van ethische vragen en dit raakt het vertrouwen van mensen in technologie. En: ‘trust is een must’, schrijft de Europese Commissie die daarom een ethische adviesgroep voor AI gaat samenstellen. Deze groep krijgt drie taken: advies geven over het vormen van een ‘European AI Alliance’; het ondersteunen van een in april te starten Europees initiatief voor AI; en het nog dit jaar uitbrengen van conceptrichtlijnen voor het ethisch ontwikkelen en gebruiken van AI op basis van Europese fundamentele rechten. De Commissie wil de adviesgroep in mei installeren en roept experts op zich aan te melden voor deelname, wat tot 9 april kan.

Nieuwe richtlijnen Raad van Europa voor pluralisme en mediamacht
De Raad van Europa heeft voor zijn 47 aangesloten lidstaten nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor het bewaken en stimuleren van mediapluralisme en het scheppen van helderheid over wie welke media bezit. Digitale technologie heeft de mediasector grondig veranderd, schrijft de Raad, en dat maakt nieuwe strategieën nodig om een breed en duurzaam medialandschap te behouden, waarbij trefwoorden zijn: publieke diensten, lokaal, minderheden, grensoverschrijdend. De Raad vindt ook dat de lidstaten onafhankelijke en onderzoeksjournalistiek moeten ondersteunen, met respectering van de redactionele en operationele autonomie van de media.

Adviesgroep EU ontraadt gebruik begrip ‘nepnieuws’
Online-platforms moeten hun gebruikers eenvoudige hulpmiddelen bieden waarmee zij feiten in nieuwsberichten op juistheid kunnen controleren. Platforms moeten verder wetenschappers informatie geven over hun algoritmen om samen met hen een weg te ontwikkelen tegen het verspreiden van desinformatie. Dit zijn enkele sleutelprincipes waar online-platforms in de EU aan moeten gaan voldoen. Dat adviseert een vorig jaar door de Europese Commissie ingestelde adviesgroep van experts. Een brede coalitie van belanghebbende partijen, waaronder de online-platforms, moeten deze en andere principes vastleggen in een Code of Practice. De experts ontraden het gebruik van het begrip ‘fake news’ omdat dit nauwelijks te definiëren valt. Ze verkiezen ‘desinformatie’ en doen een voorstel voor een definitie daarvan. Andere adviezen luiden om in media-educatie meer aandacht te geven aan desinformatie en voor journalisten digitale hulpmiddelen te ontwikkelen om desinformatie bijtijds te herkennen.
 
Aansprakelijkheid bij lekke IoT-apparaten nader bekeken
Producenten van Internet of Things-toepassingen (IoT) zijn al aansprakelijk te stellen voor misbruik. Bijvoorbeeld als zo’n apparaat zo onveilig is dat het makkelijk gekaapt kan worden om in een botnet op te gaan. Dit staat in een antwoord op Kamervragen van Justitie en Veiligheid (JenV) en EZK. Daaruit blijkt verder dat De Europese Commissie momenteel onderzoekt of de huidige regels voor productaansprakelijkheid nog volstaan. In het bijzonder omdat er zo veel nieuwe technologieën bijkomen steeds. Verder stelt EZK momenteel een roadmap veilige hard- en software op. Die moet dit voorjaar klaar zijn.

‘Harmonisering nodig bij bescherming kind tegen kwalijke inhoud’
De bescherming van minderjarigen tegen schadelijke inhoud online of via andere media vraagt een gezamenlijke inspanning. Ouders en onderwijzers moeten daarbij steun krijgen van de autoriteiten, classificeringsinstellingen, en iedereen in de keten van productie tot distributie. Ook zal de inzet van geautomatiseerde methoden noodzakelijk zijn, omdat er zo veel audiovisueel materiaal is en bij komt. Alleen kan geen machine het menselijke oog hierin ooit vervangen. Zo luiden enkele conclusies van de ERGA Workshop Protecting Children in Audiovisual Media Services die in Brussel plaatsvond. Daarbij werd ook geconstateerd dat er een harmonisering nodig is van alle methoden van aanpak die er op dit moment al bestaan in de EU.

Overstapdrempels bekeken van klanten met alles-in-één pakket
EZK werkt aan aanvullende regels op de Europese richtlijnen over het eenvoudig overstappen van de ene dienstenaanbieder naar de andere. Dit staat in een brief aan de Kamer, over de overstapdrempels die klanten met een alles-in-één pakket ervaren. Een probleem bij zulke bundels is onder meer dat de pakketten met internet, vaste telefonie, en TV vaak een contractduur hebben van een jaar. Terwijl mobiele abonnementen doorgaans voor twee jaar worden afgesloten. Daarnaast kan het voor kleine aanbieders moeilijk zijn om even aantrekkelijke pakketten aan te bieden als KPN of VodafoneZiggo.
 
Tweede Kamer akkoord met Uitvoeringswet AVG
20 maart 2018, editie 2980
Kamerleden hebben in grote meerderheid (130 zetels) ingestemd met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van minister Dekker van Rechtsbescherming. Wel heeft de Kamer via moties wensen uitgesproken over de uitvoering. Zo wordt de Autoriteit Persoonsgegevens opgeroepen in de beginperiode vooral het accent te leggen op voorlichting en alleen bij bewuste schendingen van de AVG op te treden. Ook dient de toezichthouder met spoed duidelijke richtlijnen te publiceren over de vraag bij welke grootte van een organisatie of bedrijf de aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming nodig is. De minister wordt daarnaast verzocht nog voor eind 2018 aan de Kamer te rapporteren of de toezichthouder voldoende werk- en middelencapaciteit heeft voor alle extra toegewezen taken en bevoegdheden.
 
EU-Parlement: kosten van pakjes van over de grens moeten omlaag
15 maart 2018, editie 2979
Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe regels over het bezorgen van pakketjes. Die gaan van de grotere bezorgdiensten eisen dat ze hun tarieven openbaar maken van een reeks veel gebruikte diensten. De Europese Commissie zal deze tarieven op een speciale website publiceren, opdat consumenten en bedrijven de bezorgkosten kunnen vergelijken. Doel van de regels is om de tarieven voor grensoverschrijdende transporten omlaag te krijgen. Volgens onderzoek zien consumenten namelijk vooral af van het kopen bij webwinkels in het buitenland omdat de bezorgkosten zo hoog zijn. De Raad van ministers moet nu wel nog instemmen met de nieuwe regels.
 
Kabinet wil beter zicht op maatschappelijke effecten technologie
13 maart 2018, editie 2978
Een nieuw op te richten interdepartementale werkgroep moet zich gaan buigen over de maatschappelijke effecten van technologische ontwikkelingen. Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van de ministeries van BZK, EZK en JenV. De overheid moet snel en verantwoord kunnen leren, wendbaar en innovatief zijn en de nieuwe werkgroep zal daarbij moeten helpen, schrijft het kabinet. Ook werd besloten aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) advies te vragen over de invloed van AI op publieke waarden en de gevolgen van digitalisering voor de democratie. Verder krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer geld om extra personeel aan te trekken voor het toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei van kracht zal worden.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap