Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   

 
Proeven tonen op level 2 gebreken zelfrijdende auto’s
Zelfrijdende auto’s presteren op level 2 nog onvoldoende om menselijke aandacht overbodig te maken. Level 2, onderdeel van een classificatie van brancheorganisatie SAE International, omvat Adaptive Cruise Control (ACC) en lane-keeping (op dezelfde rijbaan blijven). Bij de tests, uitgevoerd door de Insurance Institute for Highway Safety (IHLS) en het Highway Loss Data Institute (HLDI), werden vijf automodellen van vier merken beproefd: BMW, Mercedes, Tesla en Volvo. Hoewel prestatieverschillen tussen de modellen werden geconstateerd, werd geen van de tests volledig correct door de auto’s uitgevoerd. Bij AAC was een probleem dat schaduwen op de weg soms als obstakel werden gezien of stilstaande auto’s te laat werden opgemerkt. Bij het in dezelfde rijbaan blijven rijden, ontstonden onnauwkeurigheden op wegen die over heuvels voeren. 
 
Bella legt glasvezelverbinding aan tussen EU en Zuid-Amerika
Het Bella-consortium (Building Europe Link to Latin America) heeft een contract getekend voor de aanleg van een onderwater glasvezelverbinding tussen de EU (Spanje) en Zuid-Amerika (Brazilië). De verbinding is bedoeld voor zakelijke, wetenschappelijke en culturele uitwisselingen tussen beide continenten en moet in 2020 gereed zijn voor gebruik. Er zijn verder plannen om het bereik binnen Zuid-Amerika en Europa uit te breiden. De Europese Commissie investeert € 26,5 miljoen mee in het project. Andere betrokken organisaties zijn GÉANT, het Europese samenwerkingsverband voor e-infrastructuur en de Zuid-Amerikaanse tegenvoeter RedCLARA. 
 
Europarlementariër Schaake bepleit wettelijke toetsing algoritmen
Meer ethiek tegen de uitwassen van kunstmatige intelligentie is welkom, maar als remedie is het niet sterk genoeg. De focus moet meer gericht worden op de rechtstatelijkheid van algoritmen. Dat schrijft Europarlementariër Marietje Schaake (D66) in een verklaring naar aanleiding van alle berichten over Big Brother-toestanden in China. Door vooral op ethiek te richten komen autoritaire regimes en bedrijven er te gemakkelijk vanaf, schrijft Schaake. Het beschermen van universele mensenrechten moet gebeuren in wetten en rechtsstatelijkheid, dat is ‘harder’. Toezichthouders moeten daarom nieuwe kennis en bevoegdheden krijgen om de rechtsstaat online te handhaven, zoals toetsing van algoritmen op mogelijke discriminatie en respect voor mededingingsregels. Ook moeten mensen recht krijgen om in beroep te gaan tegen geautomatiseerde beslissingen waar zij nadeel van ondervinden, zoals nu al in New York City is ingevoerd. 
 
Verzet tegen afsluiten analoge mediakanalen om burgers te bereiken
Het zomaar stoppen met overheidscommunicatie via huis-aan-huis-bladen is geen goed idee, alleen al vanwege burgers die niet digitaal vaardig zijn of niet van digitale communicatie gebruik willen maken. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan BZK in reactie op het ‘Wetsvoorstel elektronische publicaties algemene bekendmakingen en mededelingen’. De door BZK voorziene besparing van € 16,5 miljoen door het afsluiten van deze analoge mediakanalen is daarom niet realistisch. Gemeenten zullen ‘multikanaal’ met burgers moeten blijven communiceren. Een ander punt van zorg vindt de VNG het voorstel om ongevraagd per email publicaties te sturen naar burgers. Is dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vraagt de VNG. 
 
Eurostat mat hoe de EU-burgers elektronisch communiceren
EU-burgers pikken de veranderingen in de elektronische communicatiemarkten goed op. Dat concludeert Eurostat in de Eurobarometer E-Communications and Digital Single Market. Hiervoor zijn in alle lidstaten enquêtes gehouden naar vragen als hoe vaak en hoe de inwoners bellen, mailen, en tekstberichten versturen. Daarbij wordt nu een duidelijke verschuiving geconstateerd van de traditionele vaste en mobiele telefonie naar communicatie via internetdiensten. Dit geldt helemaal voor de jeugd. Van hen gebruikt 74% dagelijks een berichtendienst die via internet loopt, tegenover 17% van de 55-plussers. 
 
Personeelstekort heeft negatieve invloed op groei TMT-sector
De Technologie, Media en Telecom-sector (TMT) zal in 2018 met 2,9% groeien, dit is minder dan eerder werd voorzien (+6%). De sector profiteert weliswaar van het goede economische klimaat, maar het personeelstekort wordt steeds nijpender en begint een wissel te trekken op de groei. Dat constateert ABN Amro in een nieuw sectorrapport. Het rapport signaleert grote verschillen binnen de sector. IT-bedrijven en tv-productiemaatschappijen doen het uitstekend, terwijl drukkerijen, uitgevers en telecombedrijven ondanks de hoogconjunctuur in mineur blijven. 

Duitse regering komt met wetsvoorstel tegen BTW-fraude via internet
Platformaanbieders worden in Duitsland aansprakelijk voor btw-fraude van online-winkels die via hun platform opereren. Ook krijgen de platformaanbieders de plicht bepaalde gegevens van online-winkels bij te houden om onderzoek door de Duitse fiscus te faciliteren. Dit zijn enkele van de maatregelen in een wetsvoorstel waarmee de Duitse regering vorige week heeft ingestemd. De regering wil een snelle behandeling van het voorstel om het per 1 januari 2019 kracht van wet te kunnen geven. Duitsland handelt hiermee in lijn met het EU-beleid om grensoverschrijdende btw-fraude tegen te gaan en tegelijk ook Europese online-bedrijven te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van bedrijven van buiten de EU. 
 
Europarlement publiceert rapport over 3D-bioprinten
Het 3D-printen van organen kan, als dit in de toekomst mogelijk wordt, een oplossing bieden voor problemen op het gebied van orgaantransplantatie, maar er bestaat een risico dat er een hype ontstaat met te grote verwachtingen. Deze waarschuwing staat in een inventariserend rapport over 3D-bioprinten dat in opdracht van het Europarlement werd vervaardigd onder regie van het Rathenau Instituut. De studie behandelt behalve de medische ook andere aspecten: ethische, sociale, economische, demografische en milieu-aspecten. Voor beleidsmakers komen de onderzoekers tot adviezen op drie gebieden: tijdige regelgeving onder meer wat betreft standaardisering en classificering, eerlijke verdeling van opbrengsten met toegang van kleinere bedrijven tot onderzoeksgegevens en financiering, en publieksparticipatie met debatten en op de burger gerichte innovatie.
 
Media Update verschijnt in de vakantieperiode één keer per week
15 augustus 2018, editie 3017
Vanaf dinsdag 21 augustus is de verschijningsfrequentie weer normaal.
 
‘KPN en VodafoneZiggo bezitten beide aanmerkelijke marktmacht’
8 augustus 2018, editie 3016
Door de fusie van Vodafone en Ziggo is het nieuwe VodafoneZiggo uitgegroeid tot een marktspeler met aanmerkelijke marktmacht (AMM). Het bedrijf is daarmee vergelijkbaar met KPN. Door deze nieuwe situatie is het risico van gezamenlijke marktmacht ontstaan. Beide bedrijven zouden bijvoorbeeld een bovencompetitief prijsniveau kunnen hanteren ten nadele van eindgebruikers. Dit en andere risico’s maken regulering noodzakelijk. Dat stelt toezichthouder ACM in een marktanalysebesluit. Onder meer zal VodafoneZiggo zijn kabelnetwerk open moeten stellen voor gebruik door derden, net als nu voor KPN geldt voor diens koper- en glasvezelnetten. Afgelopen februari publiceerde toezichthouder ACM al een ontwerpvoorstel hiertoe en legde dit ter consultatie (zie editie 2975). Daarop hebben 18 marktpartijen gereageerd. Deze reacties zijn nu tegelijk met het definitieve voorstel van ACM gepubliceerd. ACM heeft zijn marktanalysebesluit ter notificatie voorgelegd aan de Europese Commissie die er binnen vier weken op zal reageren.
 
Galileo kan nu 26 van de 30 noodzakelijke satellieten benutten
1 augustus 2018, editie 3015
ESA heeft vier satellieten kunnen toevoegen aan de 22 die al om de aarde draaiden voor het navigatiesysteem Galileo. Daarmee is het gewenste aantal van 30 bijna bereikt. In 2020, als de volgende vier satellieten in hun baan om de aarde zijn gebracht, zal Galileo volledig zelfstandig en operationeel zijn, aldus de Europese Commissie.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap