Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
5G-Frequentie die Defensie hier gebruikt, wordt in Duitsland geveild
Duitsland kondigt aan om spoedig de frequenties te veilen die gebruikt zullen worden door de komende generatie mobiele telecom (5G). Waarschijnlijk is de veiling begin 2019. Daarbij gaat het om vergunningen voor mobiele breedband in de banden 1920 Mhz-1980 MHz / 2110 Mhz-2170 MHz en een groot deel van 3,6 GHz-band (3400 Mhz-3700 MHz). Het gebruik van de laatstgenoemde band staat in Nederland voorlopig de ontwikkeling van 5G boven Zwolle in de weg. Defensie heeft een cruciaal deel van deze frequenties in Noord-Nederland geclaimd, om satellietverkeer te kunnen aftappen. 
 
Structureler samenwerking in cyberveiligheid tussen EU-organisaties
De vier EU-organisaties die een verantwoordelijkheid dragen voor de cyberveiligheid gaan nauwer samenwerken. Daartoe is een memorandum getekend door het agentschap ENISA, Europol, het European Defence Agency (EDA), en CERT-EU. De samenwerking moet onder meer helpen om dubbel werk te voorkomen, en de uitwisseling van informatie te versoepelen. 
 
Onderzoek naar Big Data dwingt tot interdisciplinair samenwerken
Big Data bieden de wetenschap ongekende mogelijkheden, maar het dwingt wetenschappers ook hun vraagstelling, methoden en technieken opnieuw te bezien. Technieken als ‘datamining’ en ‘machine learning’ vragen specialistische kennis, wat tot nauwere samenwerking met dataspecialisten dwingt. Onderzoekers moeten zich nu niet laten meeslepen door de grotere beschikbaarheid van data, maar beseffen dat nieuwe theorievorming nodig is. Dat stelt de Koninklijke Academie voor Wetenschappen (KNAW) in een studie. De manier waarop Big Data worden verzameld, gedeeld, bewerkt en gekoppeld, kan tot problemen leiden voor de privacy en kwesties rond ethiek en aansprakelijkheid. De KNAW pleit er daarom voor ook ethici en juristen een vaste plek te geven in onderzoek naar Big Data. 
 
Misleidende praktijken op telecomsites in EU onrustbarend
Van 207 onderzochte websites van telecomaanbieders in de EU blijken 163 mogelijk inbreuken te plegen op het consumentenrecht. Dat blijkt uit onderzoek dat de Europese Commissie en de nationale telecomtoezichthouders hebben uitgevoerd. Tot de geconstateerde overtredingen behoren het misleiden van consumenten met reclame voor nepaanbiedingen en het achterhouden van informatie waardoor bewuste keuzes onmogelijk worden. Andere problemen zijn het ontbreken van een regeling om geschillen te beslechten en het eenzijdig veranderen van contractuele voorwaarden zonder dit aan consumenten te melden. De nationale toezichthouders moeten nu aan de slag om de aanbieders in het gareel te krijgen. 
 
Ericsson bekeek of m-commerce met digitale assistentie gaat mixen
De keuze voor de beste digitale winkelassistent kon al snel een belangrijker beslissing worden dan waar er online inkopen worden gedaan. Deze verwachting spreekt telecomfabrikant Ericsson uit in een rapport over de veranderingen in het gedrag van het winkelende publiek. Nu al is voor velen de smartphone het meest logische apparaat om mee te winkelen. En het percentage aan deze m-commerce zal enkel toenemen. Daarnaast is er slimme technologie in opkomst die, vaak aangestuurd door gesproken opdrachten, gebruikers helpt bij hun alledaagse bezigheden. Ericsson liet onder meer onderzoeken welke verwachtingen er bestaan over het samengaan van deze ontwikkelingen, en hoe 5G of het Internet of Things (IoT) daar nog weer in passen. 
 
EC wil meer haast met plannen voor digitaal eengemaakte markt
De Europese Commissie zag graag dat Raad van ministers haast maakt met een akkoord over de nieuwe ePrivacy Regulation. Idealiter moeten de onderhandelingen hierover met het Europees Parlement in juni beginnen. Opdat de richtlijn nog in 2018 kan ingaan. Net zo heeft de Commissie haast met de onderhandelingen over de Electronics Communications Code, die de investeringen in supersnelle netwerken moet bevorderen. Dit blijkt uit de beleidsmedeling vooraf aan een top in Sofia. De Commissie meldt alle plannen voor de digitaal eengemaakte markt voor eind dit jaar te hebben kunnen afronden. 
 
JenV: ‘zero days’ zullen in meeste gevallen worden gemeld
Politie en OM zullen onbekende lekken in hard- of software bij ontdekking melden bij de producenten van deze technologie. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal dit niet gebeuren, bijvoorbeeld als zulke ICT vrijwel alleen voor criminele doeleinden wordt gebruikt. Dit schrijft Justitie en Veiligheid (JenV) in een memorie van antwoord op vragen die de Eerste Kamer had over het Wetsvoorstel computercriminaliteit III. Deze wet moet het onder meer de opsporingsdiensten mogelijk maken om in te breken op de systemen van verdachten. 
 
EC wil € 50 miljard vrijmaken voor digitalisering industrie
Er moeten grootschalige proefprojecten komen met het oog op intensieve toepassing van het Internet der Dingen (IoT), en een EU-agenda voor het leren van vaardigheden die nodig zijn in het digitale tijdperk. Dit zijn twee van de maatregelen die de Europese Commissie voorstelt in een beleidsmededeling gericht op het vernieuwen van de industrie in de EU. Zo moet er € 500 miljoen naar een pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs waar bedrijven advies kunnen inwinnen en digitale innovaties kunnen testen. Belangrijk punt is verder de coördinatie van nationale en regionale initiatieven voor de digitalisering van de industrie. In totaal verwacht de Europese Commissie dat met alle plannen € 50 miljard gemoeid zal zijn, geld dat zowel uit publieke als private bronnen zal moeten komen. 

EC wil internationale koppositie in slim vervoer
24 mei 2018, editie 2998
De Europese Commissie heeft een derde pakket maatregelen aangekondigd om de innovatie te bevorderen in mobiliteit. Naast beleid voor verkeersveiligheid, en acties om de infrastructuur veiliger te maken, hoort daar ook een actielijn toe om de ontwikkeling en productie van batterijen te bevorderen binnen de EU. Verder zijn er wetgevende initiatieven genomen om tot een digitale omgeving te komen voor de informatie-uitwisseling over vervoer.
 
Kritiek op stoppen BRP: er werd alleen gekeken naar kosten doorgaan
22 mei 2018, editie 2997
Bij het stoppen van het ICT-project Basisregistratie Personen (BRP) in juli 2017 (zie editie 2917) heeft het ministerie van BZK alleen gekeken naar de kosten van doorgaan. Dat was onvoldoende want stoppen betekent niet alleen ophouden maar ook doorgaan met iets anders en ook dat kost geld. Tot deze kritiek komt de commissie die in opdracht van BZK een feitenrelaas heeft opgesteld van de ICT-mislukking BRP en daar een analyse van heeft gemaakt. Kritiek heeft de commissie ook op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) dat het advies tot stopzetting gaf. Dat BIT-advies was niet robuust genoeg, constateert de commissie. Staatssecretaris Knops van BZK zegt in een brief aan de Tweede Kamer verbeteringen toe. ICT-projecten zullen voortaan in kleinere stappen worden uitgevoerd en onderzocht wordt hoe BIT-adviezen robuuster kunnen worden. Bovendien wordt het ICT-kennisniveau bij het ministerie versterkt, onder meer door het instellen van een aparte programmadirectie die alle grote ICT-projecten moet gaan beheren.
 
Algemene Rekenkamer kritisch over beveiliging ICT bij Rijk
17 mei 2018, editie 2996
De ICT-beveiliging bij het Rijk schiet te kort. Van de elf ministeries hebben alleen Algemene Zaken en SZW hun veiligheid op orde. Dit heeft de Algemene Rekenkamer geconstateerd in het Verantwoordingsonderzoek 2017. Ook bij de Tweede Kamer, de Belastingdienst, en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de beveiliging niet adequaat. Bij de Rijksdienst Carabisch Nederland (RCN) speelden zelfs zulke structurele problemen in de ICT-systemen en de verbindingen dat er snel een noodplan moest worden opgesteld. De Rekenkamer toont zich verder kritisch over de rol van Binnenlandse Zaken bij de ICT-beveiliging. Ondanks dat dit ministerie verantwoordelijk is voor de rijksbrede coördinatie van informatiebeveiliging gaat het departement hierin niet voorop. Er zijn volgens de onderzoekers meer mensen nodig op dit terrein, en dit betekent dat het voor ICT-ers aantrekkelijker moet worden om te komen werken bij het Rijk.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap