Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   

ECB gaat ICT van banken in eurolanden veiligheidseisen opleggen
22 juni 2017
Banken in de EU zijn vanaf deze zomer verplicht alle duidelijke cyberincidenten te melden bij de Europese Centrale Bank (ECB). Doel daarvan is onder meer om objectief te meten hoeveel aanvallen er nu echt plaatsvinden op de financiële instellingen, waar deze gevaren vandaan komen, en hoe die zich ontwikkelen. De ECB werkt samen met de European Banking Authority (EBA) om toezicht te houden op wat banken zoal doen tegen cyberrisico’s. Voor de landen die met de euro betalen zal de toezichthouder daarnaast extra veiligheidseisen opstellen, die verder gaan dan basale ‘IT-hygiëne’.

Eurostat peilde internetgebruik EU-burgers en -bedrijven
22 juni 2017
Nederland (88%) heeft met Cyprus (88%) na Spanje (93%) het hoogste percentage internetgebruikers dat online gaat via hun smartphone. Dat is één van de cijfers die Eurostat verzameld heeft over hoe internet eind 2016 benut werd in de EU. Daarvoor is onder meer gekeken hoe het publiek en het bedrijfsleven online gaan, hoe de e-commerce er uitziet, wat de algemene ideeën zijn over de veiligheid online, en welke cloud-diensten er worden gebruikt. Daaruit blijkt dan bijvoorbeeld dat ongeveer 9 op elke 10 internegebruikers in Tsjechië (90%) of Nederland (89%) geen veiligheidsproblemen hebben ondervonden online. Elders stuit men soms veel vaker op moeilijkheden, waarbij dan vooral de besmettingen met een computervirus worden genoemd.

WiFi-tracking ongewenst bij Duitsers
22 juni 2017
Meer dan de helft van de Duitse consumenten (54%) wil een totaalverbod op Offline-tracking. Dat is de praktijk waarbij winkels de smartphones van hun bezoekers peilen, om zo te kunnen volgen wat zij in de zaak komen doen, en om te zien of ze vaker langskomen. Toch zegt de Europese Commissie helemaal niets over WiFi-tracking in het ontwerp voor de nieuwe e-Privacy verordening. De Duitse Verbraucherszentrale signaleert verheugd dat in het Europees Parlement inmiddels stemmen opgaan om de regels voor Offline-tracking te verscherpen. Eerder al vonden de toezichthouders op de privacy in de EU-lidstaten dat WiFi-tracking onder de nieuwe regels hoorde te vallen.

CBS bekeek welke ideeën er leven over de veiligheid online
22 juni 2017
Jongeren tot 25 jaar maken in Nederland het meest gebruik van openbare en niet beveiligde WiFi-netwerken. Vergeleken met oudere leefijdsgroepen houden zij daarbij bovendien minder rekening met de mogelijk risico’s. Tegelijk maken zij door hun intensieve internetgebruik juist vaker incidenten mee online. Dit blijkt uit het artikel ‘Hoe ervaren internetgebruikers hun digitale veiligheid?’ van het CBS.

EU en Tweede Kamer willen actie tegen onveilige IoT-apparaten
20 juni 2017
Bij de grootschalige DDOS-aanvallen die in 2016 zijn uitgevoerd, speelden onveilige IoT-apparaten een negatieve rol. Daarom zal de Europese Commissie nog dit jaar komen met certificatie-maatregelen om apparaten voor het Internet der Dingen (IoT) veiliger te maken. Dat heeft Eurocommissaris Andrus Ansip (digitale markt) tijdens een persconferentie aangekondigd. In Nederland nam de Tweede Kamer vorige week een motie aan waarin het kabinet wordt gevraagd na te gaan welke veiligheidseisen voor IoT-apparaten verplicht moeten worden en welke andere maatregelen nodig zijn om consumenten te beschermen tegen slecht beveiligde apparatuur.

'Privacy onvoldoende geborgd in wetsvoorstel pseudonimisering'
20 juni 2017
Het mogen koppelen van bepaalde persoonsgegevens aan pseudoniemen van leerlingen, brengt het gevaar mee dat private partijen kunnen achterhalen om welke leerlingen het gaat, wat op gespannen voet staat met het doel van het wetsvoorstel. Dat schrijft de Raad van State (RvS) in een kritisch commentaar op het wetsvoorstel van OCW tot pseudonimisering van het persoonsgebonden nummer van leerlingen. Een ander punt van kritiek luidt dat OCW in een ministeriële regeling later zou mogen bepalen welke koppelingen tussen persoonsgegevens en pseudoniemen zijn toegestaan. De RvS adviseert beide onderdelen aan te passen voordat het wetsvoorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

EC brengt blauwdruk voor veilig en milieuvriendelijk gebruik drones
20 juni 2017
Het Europese SESAR Joint Undertaking heeft onder de naam U-space een blauwdruk uitgebracht voor een managementsysteem gericht op veilig en milieuvriendelijk gebruik van laagvliegende drones (tot 150 meter). Als basisvereisten worden onder meer genoemd: 1.Veiligheid, die moet net zo goed zijn als bij bemand vliegverkeer, 2. Geautomatiseerd, het systeem moet autonome drones aanwijzingen kunnen geven over veilige vluchtroutes en obstakels, 3. Het systeem moet in 2019 operationeel zijn. SESAR werkt samen het European Aviation Safety Agency (EASA) om een veilige integratie van drones in het bestaande luchtverkeer te realiseren. SESAR staat voor The Single European Air traffic management Research.

CBS bekeek welke ideeën er leven over de veiligheid online
22 juni 2017, editie 2912
Jongeren tot 25 jaar maken in Nederland het meest gebruik van openbare en niet beveiligde WiFi-netwerken. Vergeleken met oudere leefijdsgroepen houden zij daarbij bovendien minder rekening met de mogelijk risico’s. Tegelijk maken zij door hun intensieve internetgebruik juist vaker incidenten mee online. Dit blijkt uit het artikel ‘Hoe ervaren internetgebruikers hun digitale veiligheid?’ van het CBS.
 
Nederland in top Global Innovation Index 2017
20 juni 2017, editie 2911
Voorafgegaan door Zwitserland en Zweden staat Nederland op een derde plaats in de Global Innovation Index (GII) 2017, een stijging met zes plaatsen ten opzichte van 2016. Op de vierde en vijfde plaats staan de VS en het VK. De GII bekijkt de economieën van 130 landen op tientallen meetpunten. De stijging van Nederland van plaats 9 naar 3 wijten de onderzoekers vooral aan een verandering in de meetmethode en de verbeterde beschikbaarheid van datasets. De Global Innovation Index wordt dit jaar voor de 10de keer uitgebracht door de World Intellectual Property Organization (WIPO) en de Cornell University.
 
‘Standaarden nodig voor vaststellen herkomst cybercrimes’
15 juni 2017, editie 2910
Achter elke cyberaanval zit uiteindelijk een dader. En het is mede om zo’n dader te kunnen vervolgen belangrijk deze te kunnen identificeren. Tegelijk valt op dat speurders, of die nu voor overheden werken of voor bedrijven, allemaal hun eigen maniertjes hebben om naar cybercriminelen te zoeken. Er is daarom veel meer standaardisering nodig in deze vorm van opsporing. Dat stellen onderzoekers van RAND, in een paper die gesponsord werd door Microsoft. Een constatering daarin luidt onder meer dat door de huidige opsporingspraktijk wel erg makkelijk publiek beschuldigingen worden geuit. Bijvoorbeeld over wat andere landen zoal uitspoken online.
 
 

 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2017 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap