Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
5G kan mogelijk tot verplaatsing leiden van ‘Grote Oren’ bij Burum
Binnenlandse Zaken (BZK) en Defensie bekijken de mogelijkheid om het afluisterstation in Burum naar elders te verplaatsen. Dit staat in een brief aan de Kamer. Door dit grondstation in Friesland, waarmee satellietverkeer is af te tappen, kan de 3,5 GHz-band in heel het gebied boven Zwolle straks niet gebruikt worden voor 5G. Het onderzoek dat TNO ondertussen uitvoert naar de mogelijkheden om de 3,5 GHz-band te delen tussen Defensie en 5G loopt ook nog. 
 
Voorlichters en journalisten vinden hun werk heel belangrijk
NOS-Nieuws, ANP, en Nu.nl zijn de belangrijkste nieuwsmedia, volgens de persvoorlichters in Nederland. Al worden daarbij wel kanttekeningen geplaatst bij de betrouwbaarheid van Nu.nl. Dit blijkt uit een rondvraag van bureau Corner-Stone, voor het congres Succesvol Persbeleid 2018. Daarbij melden de voorlichters het zeer druk te hebben, onder meer met sociale media, en meer met interne afstemming bezig te zijn dan met perscontacten. Corner-Stone enquêteerde ook onder journalisten. Deze beroepsgroep ziet zichzelf almaar meer als duider van het nieuws. Fact-checking is weliswaar noodzakelijk, maar dat ziet de gemiddelde journalist niet als hoofdtaak voor zichzelf. 
 
Sociale netwerken verhogen inspanningen tegen nepnieuws
De grote sociale media hebben de Europese Commissie in detail garanties gegeven over hoe ze de verspreiding van desinformatie gaan bestrijden in de aanloop naar verkiezingen voor het Europees Parlement. Facebook, Google, Mozilla, en Twitter stelden hiertoe elk ‘roadmaps’ op. De extra garanties volgen op het tekenen van een gedragscode voor sociale media over de bestrijding van nepnieuws, eind september (zie editie 3029). Zo kondigen de bedrijven aan nauwer te gaan samenwerken met fact-checkers, en worden er eisen ingevoerd voor de transparantie van politieke reclame. 
 
Fins Bleufors komt naar Delft voor ontwikkeling quantum computers
Het Finse bedrijf Bluefors gaat een R&D-vestiging openen op de TU Delft Campus om, net als Microsoft eerder (zie editie 2907), mee te werken aan de ontwikkeling van quantum computertechnologie. Bleufors is gespecialiseerd in zogeheten ‘cryostaten’, koeltechnieken om de extreem lage temperaturen te bereiken die een vereiste zijn voor de werking van quantum computers. TU Delft en het ministerie van EZK willen een lokaal ecosysteem creëren waarin onderzoekers, studenten en bedrijven samenwerken aan deze sleuteltechnologie van de toekomst. 
 
Consumenten- en datarecht in EU nauwer met elkaar verbinden
Het gaat niet aan om het consumentenrecht en het datarecht als alleenstaande beleidssilo’s te behandelen. Beide rechten moeten als onderdeel van een groter beeld in nauwe samenhang worden behandeld, omdat alleen dan de systemische nadelen die voor individuen in digitale markten bestaan, zichtbaar worden en aangepakt kunnen worden. Tot dat oordeel komt de Europese datatoezichthouder Giovanni Buttarelli in een opinie over het wetgevende pakket dat de Europese Commissie heeft voorgesteld onder de naam A New Deal for Consumers. De datatoezichthouder merkt op dat het digitale leven voor consumenten zo snel zo ingewikkeld is geworden dat het voor hen nagenoeg ondoenbaar is nog effectieve controle uit te oefenen en dit geldt met name de eigen persoonsdata. Het consumenten- en datarecht moeten daarom in nauwe samenhang worden ontwikkeld om de bestaande onbalans voor consumenten weg te nemen. 
 
EC akkoord met harmonisering spectrum voor IoT en RFID
De Europese Commissie heeft ingestemd met een implementatieplan voor het harmoniseren van de 874-876 en 915-921 MHz frequentiebanden ten behoeve van het Internet der Dingen (IoT) en Radio Frequency Identification (RFID). Het doel is het gebruik van digitale apparaten op korte afstanden te faciliteren, zoals gehoorapparaten, WiFi-routers en garagedeuren. Een deel van de banden zal ook worden gebruikt door de militaire sector en de spoorwegen. 
 
Volledig EU-onderzoek naar dataveiligheid Facebook geëist
Facebook zal een volledig gezamenlijk onderzoek naar dataveiligheid door het veiligheidsagentschap ENISA en de Europese datatoezichthouder moeten toestaan. Die eis heeft de Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie, en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europarlement vastgelegd in een resolutie. De parlementariërs herinneren eraan dat het door Facebook toegezegde interne onderzoek naar veiligheid nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Wel heeft Facebook enige maatregelen ter verbetering genomen, maar die bieden onvoldoende zekerheid. Het Europarlement zal eind oktober plenair over de resolutie stemmen. 
 
Hof EU: niet alle internet-advertenties zijn van handelaren
Ook iemand die in meerdere advertenties online goederen aanbiedt, hoeft niet per se een handelaar te zijn. Bij klachten over de handelswijze van zo’n verkoper moet daarom onderzocht worden of deze daarbij beroepshalve bezig was. Dat heeft het Hof van Justitie geoordeeld over een zaak die speelde in Bulgarije. Daar klaagde een gedupeerde dat een horloge dat geleverd werd niet hetzelfde was als dat in de advertentie. De verkoopster stelde daar tegenover geen handelaar te zijn, en dat de wettelijke bescherming van het consumentenrecht daarom niet gold. 
 
Overheid onderzoekt haken en ogen bij inzet algoritmen
Minister Dekker voor Rechtsbescherming onderschrijft het uitgangspunt dat de algoritmes die de overheid inziet zo transparant moeten zijn als mogelijk. Hij vindt het alleen nog te vroeg om in te gaan op een aangenomen Kamermotie van Kees Verhoeven (D66). Deze eist onder meer openbaarmaking van de broncodes van alle algoritmen die in impact hebben op het leven van burgers, en totale transparantie over de ingezette analysemethoden. De minister wijst er daarbij op dat er op het moment zowel in Nederland als de EU tal van onderzoeken lopen naar algoritmen, en naar de invloed van digitalisering op grondrechten. De bewindsman belooft daarom hierop begin 2019 terug te komen.
 
WEF vindt vijf economie ën competitiever dan Nederland
18 oktober 2018, editie 3035
Nederland is naar een zesde plaats gezakt op de ranglijst van meest competitieve economieën in de wereld. Vorig jaar waardeerde het World Economic Forum (WEF) het land nog een vierde plaats. Toen ook maakte het kabinet hier bekend te streven naar een permanente positie bij de beste vijf in concurrentiekracht. In vergelijking met de VS, Singapore, Duitsland, Zwitserland, en Japan, de landen uit de huidige top, schiet Nederland vooral tekort in innovatiekracht (9e). De investeringen in onderzoek en ontwikkeling, zowel publiek als privaat, blijven ook duidelijk achter bij Europese landen als Duitsland of Zwitserland. Verder heeft het ‘Topsectorenbeleid’ geleid tot versnippering, en is daarmee vooral steun geboden aan al gevestigde bedrijfstakken.
 
BIT adviseert Justitie: staak onnodig ICT-project
16 oktober 2018, editie 3034
Het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) behoeft geen vernieuwing. Het project ‘Vernieuwing JDS’ dat ruim € 11 miljoen kost en erg risicovol is, moet worden stopgezet, want het huidige JDS kan worden verbeterd. Dat advies geeft Bureau ICT-toetsing (BIT) aan minister Grapperhaus van JenV. In een brief aan de Kamer schrijft de bewindsman nog niet te voelen voor beëindiging, maar eerst nog een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren waarbij het advies van BIT zal worden betrokken.
 
EC hamert op snelheid in afspraken over Veiligheidsunie
11 oktober 2018, editie 3033
De Europese Commissie zag graag dat alle besluiten over de instelling van een Veiligheidsunie rond zijn voor de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement in mei 2019. Mede daarom heeft de Commisie een nieuwe beleidsmededeling uitgebracht over de plannen voor meer veiligheid in de EU. Daaronder zijn regels om de EU-burgers online beter te beschermen. Zo moeten digitale platforms terroristische propaganda binnen een uur gaan verwijderen. Verder wil de Commissie onder meer dat de informatiesystemen binnen de EU beter op elkaar aansluiten. Opdat onder meer de douane en opsporingsambtenaren makkelijker bij de informatie kunnen komen die elders werd vastgelegd.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap