Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
VN wil snel overleg over de veiligheid online
Wie naar het hedendaagse internet kijkt, neemt waar dat staten min of meer verdekt oorlog aan te voeren zijn in Cyberspace. Dit zei secretaris-generaal António Guterres van de VN in een speech te München. Hij riep daarom op tot een serieuze internationale discussie over het juridische kader waarin cyberoorlogen plaats vinden. De bestaande regels van de Geneefse conventie voor fysieke oorlogen gelden immers niet voor conflicten die via internet verlopen. Guterres signaleerde ook een opvallend gebrek aan consensus internationaal over wat de beste reacties zijn op het toenemende tal dreigingen online.

Nu ook staten VS in verzet tegen afschaffing netneutraliteit
Verkozen politici en ambtenaren in meer dan 25 Amerikaanse staten hebben maatregelen genomen om de netwerkneutraliteit online te garanderen. De reacties variëren van gouvernementele bevelen aan de internetbedrijven die werkzaam zijn in een staat, tot nieuwe wetgeving in de parlementen, zo meldt burgerrechtenorganisatie Freepress.net. Eerder was al bekend dat de hoogste aanklagers in 22 staten een gezamenlijke rechtszaak hebben aangespannen tegen het besluit van de Federal Communications Commission (FCC) om netneutraliteit te schrappen in de VS.

RvS wil dat kabinet inzet op betere gegevensbescherming politie
De Raad van State laakt het gebrek aan aandacht voor de uitvoerbaarheid in de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging. Het kabinet wil de EU-richtlijn in de krappe tijd die er nog is voorlopig verwerken door twee al bestaande wetten aan te passen. Maar de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) sluiten nu al niet op elkaar aan. Daarnaast zijn ze complex, en verloopt uitvoering moeilijk door ICT-problemen. Met de gewenste aanpassingen zouden daar enkel nieuwe ingewikkelde en vage normen over gegevensbescherming en meldingsplichten aan worden toegevoegd.
 
Ombudsman kritiseert ondoorzichtige besluitvorming Europese Unie
De ondoorzichtige besluitvorming van de Ministerraad van de EU ondermijnt het recht van Europese burgers om de door hen gekozen politici verantwoording te laten afleggen. De facto is sprake van wanbestuur. Tot dit oordeel komt de Europese ombudsman Emily O’Reilly na gedetailleerd onderzoek van de bestuurspraktijken in de Europese Unie. In het bijzonder hekelt O’Reilly de praktijk om standpunten die lidstaten tijdens overleg innemen niet te notuleren en verder de wijdverspreide praktijk om documenten disproportioneel voor ‘beperkte verspreiding’ te labelen. Dit maakt het voor burgers onmogelijk om discussies over wetgeving tussen de Raad en de lidstaten te volgen, een ‘achterkamertjespolitiek’ die burgers vervreemdt en negatieve gevoelens versterkt. O’Reilly komt met een lijst aanbevelingen om deze ondemocratische bestuurshouding te verbeteren.

eDemocracy staat in de EU nog altijd in kinderschoenen
De helft van de Europese burgers vindt dat de eigen stem niet meetelt in het beleid van de Europese Unie, zo blijkt uit onderzoek van Eurobarometer. En de nu al twee decennia durende proeven met eDemocracy verhelpen dit negatieve beeld vooralsnog niet. Wel is sprake van betere informatievoorziening aan burgers, maar debatten die daaruit voortvloeien hebben geen waarneembaar effect op besluiten van de institutionele politiek. Hoogstens is sprake van enige invloed aan het begin en eind van processen, maar niet in de belangrijke kernmomenten van besluitvorming. Deze observaties staan in een studie van het Europarlement over digitale mogelijkheden voor directe democratie. Voor het rapport werden 22 eDemocracy-projecten onderzocht die mogelijk een goede voortzetting kunnen geven in de ontwikkeling naar een meer directe democratie. 

Staatssecretaris EZK krijgt door herschikking innovatie in portefeuille
Op het ministerie van EZK heeft tussen minister en staatssecretaris een herverdeling van taken plaatsgevonden. Staatssecretaris Mona Keijzer krijgt het beleidsonderwerp innovatie (met uitzondering van intellectueel eigendom) erbij in haar portefeuille. De bewindslieden verwachten hiermee dat het thema innovatie, gericht op de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat, beter de aandacht krijgt die het verdient.
 
BoF overweegt rechtsgang om ‘Datavrije Muziek’
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) weigert om handhavend op te treden tegen de dienst ‘Datavrije muziek’ van T-Mobile. Het verzoek daartoe van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF) werd al eens afgewezen, en de bezwaarprocedure leverde hetzelfde resultaat op. ACM stelt dat de T-Mobile-dienst niet in strijd is met de EU-regels voor netneutraliteit – zelfs al wordt daarmee geen datagebruik verrekent voor de audiostromen van bepaalde muziekbedrijven. BoF bestrijdt deze lezing, en overweegt nu naar de rechter te stappen.

Duitse rechtbank laakt privacy-beleid Facebook
Facebook mag niet van leden eisen dat zij hun eigen naam gebruiken voor een account. Anoniem online kunnen gaan, is een recht. Dat heeft een regionale rechtbank in Berlijn geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de koepel van Duitse consumentenbonden VZBV. De rechter stelde verder dat de privacy-instellingen van Facebook standaard de accounthouders benadelen. Willen gebruikers meer controle over wat er met hun data gebeurt, dan is ook niet direct duidelijk hoe dat zou kunnen online.

Fundamentele betekenis van onkraakbare encryptie uitgelegd
Telkens weer eisen opsporingsdiensten maatregelen om de encryptie van dataverkeer en versleutelde opslagmedia te kunnen omzeilen. In de VS willen de plaatvervangend minister van Justitie en de FBI director momenteel dat de politie en de geheime diensten makkelijker toegang kunnen krijgen. Het Center for Internet and Society heeft daarom nog eens uitgelegd in een rapport dat het inbouwen van zulke achterdeurtjes álle internetverkeer en versleutelde opslagmedia onveilig maakt.

PwC zocht naar de beste zakenmodellen voor het IoT
22 februari 2018, editie 2973
De EU heeft veel te winnen bij het Internet of Things (IoT). Zelfs al vindt de meeste activiteit op dit gebied nu nog elders in de wereld plaats. Maar waar de ontwikkeling van IoT-toepassingen overal nog op stuit, is dat er zo veel versplintering bestaat door een gebrek aan onderling uitwisselbare standaarden. Dit signaleert bureau PwC in het rapport Cross-Cutting Business Models for IoT. Deze studie werd opgesteld voor de Europese Commissie. Naast een uitgebreide uitleg over wat het Internet der Dingen is, hoe het zich ontwikkeld, en welke mogelijkheden er door ontstaan, biedt de studie ook beleidsaanbevelingen. Zo wordt de Europese Commissie aangeraden om in te zetten op interoperabiliteit, en te zorgen dat er veiligheidsstandaarden komen, in elk geval voor de sectoren gezondheidszorg, transport, en energie.
 
Bedrijven riskeren miljoenenboetes bij niet-naleving Cybersecuritywet
20 februari 2018, editie 2972
Organisaties en bedrijven die deel uitmaken van vitale infrastructuren moeten niet alleen zorgen dat de beveiliging op orde is, maar zijn ook verplicht bij toezichthouders te melden als beveiligingsincidenten optreden die essentiële taken van de infrastructuur in gevaar kunnen brengen. Bij niet-naleving kunnen boetes worden opgelegd tot maximaal € 5 miljoen. Dit staat in de nieuwe Cybersecuritywet die minister Grapperhaus van JenV bij de Tweede Kamer heeft ingediend. De nieuwe wet vloeit voort uit de Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB) van de EU.
 
5G dwingt ministeries tot overleg over aftappen satellietverkeer
15 februari 2018, editie 2971
Het Nationaal Frequentie Plan uit 2011 heeft vastgelegd dat er tot 2023 een beperking is in het gebruik van de 3,5 GHz-band voor 5G. Die etherfrequenties zijn boven de lijn Amsterdam-Zwolle nodig voor het onderscheppen van satellietcommunicatie. Dit schrijft EZK in een antwoord op vragen uit de Kamer. Daar is er vrees dat de spionagebevoegdheid van AIVD en MIVD de soepele uitrol belemmert van de vijfde generatie mobiele telecom (5G). EZK wijst er daarom op dat 5G ook met andere frequenties werkt. Maar er loopt al overleg met Defensie en Binnenlandse Zaken (BZK) om tot oplossingen te komen in deze problematiek.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap