Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
EZK opent ICT-loket voor innovatieve ondernemers
Nog dit jaar komt er een ICT-loket waar ondernemers belemmeringen kun­nen melden op het gebied van innovatie met digitale technologie. Medewerkers van het ICT-loket zullen vervolgens met ondernemers en betrokken instanties gaan zoeken naar oplossingen voor geconstateerde problemen. Het ministerie van EZK vermeldt de komst van dit loket in een beleidsbrief over betere regels en dienstverlening voor bedrijven. EZK zal verder bekijken of de digitale regelhulpen zoals die nu al bestaan voor onder meer drones, energiebesparingen en de AVG kunnen worden uitgebreid. Alle plannen komen nog aan de orde in een MKB-actieplan dat nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gaat. 
 
Europarlement wil sterkere cyberverdediging in de EU
Het Europarlement heeft in grote meerderheid gestemd voor een resolutie waarin wordt gevraagd om een sterkere verdediging tegen cyberaanvallen van Rusland, China, Noord-Korea en niet-statelijke partijen. In een tweede resolutie vragen de Europarlementariërs om nauwere samenwerking met de NATO op het gebied van cyberverdediging. Die zou moeten bestaan uit gezamenlijke cyberoefeningen, trainingen en het uitwisselen van legerofficieren. De parlementariërs stellen dat NATO noch de EU op zichzelf over voldoende middelen beschikken om moderne cyberdreigingen aan te kunnen en dat maakt nauwere samenwerking onvermijdelijk.
 
NCTV ziet cyberveiligheid al misgaan op het meest basale niveau
De ernst en de omvang van de digitale dreiging in Nederland is nog altijd aanzienlijk, en neemt enkel toe. Omdat de Nederlandse samenleving volledig afhankelijk is geworden van digitale middelen maakt dat de gevolgen groot van aanvallen en verstoringen. Dat staat in het Cybersecuritybeeld 2018 van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). Daarin wordt onder meer geconstateerd dat lang niet alle organisaties zelfs maar de meest basale maatregelen nemen om de onveiligheid online te voorkomen. Hierbij gaat het om het installeren van software-updates, of het bijwerken van configuraties. Nogal wat incidenten die in 2017 plaatsvonden waren makkelijk te voorkomen geweest, of hadden zeker niet zo veel schade hoeven op te leveren. 
 
Datacenters blijven sterk groeien als sector
71% van alle commerciële datacenters in Nederland bevindt zich binnen een straal van 50 km rondom Amsterdam. Daarmee is deze regio na Londen de één-na-grootste aanbieder van de bijbehorende diensten in Europa. En de komende jaren komt daar nog 184.000 m² bij aan vloeroppervlakte. Dat meldt de Dutch Data Center Association (DDA) in een jaarlijks onderzoek. Daaruit blijkt verder dat deze bedrijfstak in 2017 weer fors gegroeid is. Ook buiten de Randstad neemt de vraag naar capaciteit bij datacenters nu toe, relatief gesproken. 
 
Parlementariërs EU laken zwakte Privacy Shield VS
De Europese Commissie moet het dataverdrag met de VS onmiddellijk opzeggen, als er op 1 september geen betere garanties zijn voor de bescherming van de privacy van burgers. Dat staat in een motie die is aangenomen door de LIBE-commissie van het Europees Parlement. De parlementariërs wijzen er daarbij onder meer op dat zowel Facebook als Cambridge Analytica beide keurig gecertificeerd waren onder het EU-VS Privacy Shield. Maar dat dit dus geen enkele garantie heeft geboden over de bescherming van de persoonlijke gegevens van EU-burgers. 
 
EC bekijkt gewenste overname Tele2 nader
De plannen die T-Mobile heeft om Tele2 over te nemen, dwingen de Europese Commissie tot een diepgaand onderzoek. Vrees is onder meer dat door de overname de consumenten in Nederland hogere tarieven krijgen opgelegd door de telecommarkt, vanwege een gebrek aan concurrentie. Verder kan het voor telecomproviders zonder eigen mobiel netwerk moeilijker worden om tegen redelijke voorwaarden toegang te krijgen tot het net van een concurrent. Eerder heeft het kabinet al laten weten dat de voorwaarden van de komende veiling van 5G-frequenties zullen afhangen van de vraag of T-Mobile Tele2 mag overnemen, of niet. 
 
Herziening EU-richtlijn audiovisuele mediadiensten een stap verder
Na een eerder voorlopig akkoord hebben het Europarlement, de Europese Commissie en de EU-raad vorige week een definitief akkoord bereikt over de tekst van de herziene Audiovisual Media Service Directive (AVMSD). Nu rest nog het formele akkoord in het Europarlement en de EU-raad, wat later dit jaar wordt verwacht. De Commissie heeft de richtlijn op tal van onderdelen gemoderniseerd, onder andere wat betreft mediavrijheid en bescherming van minderjarigen tegen schadelijke inhoud. Verder wordt de macht van de nationale mediatoezichthouders uitgebreid, dit mede uit zorg om de persvrijheid die in verschillende EU-lidstaten onder druk is komen te staan. Nieuw is ook dat videoplatforms onder de richtlijn gaan vallen. 
 
Keurmerk voor cybersecurity-dienstverleners in ontwikkeling
Ondernemers moeten het straks makkelijker krijgen om de juiste veiligheidsmaatregelen voor hun ICT te kiezen aan de hand van een nieuw risicomodel en een keurmerk voor cybersecurity-dienstverleners. Het initiatief hiervoor komt van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Verbond van Verzekeraars en Nederland ICT. De partijen willen nog dit jaar een eerste versie van het risicomodel en de certificeringsregeling af hebben. Aan de ontwikkeling werken ook mee VNO-NCW, CIO Platform Nederland, Cyberveilig Nederland en Partnering Trust.
 
Kabinet wil Nederland digitale koploper van Europa maken
19 juni 2018, editie 3005
Overheden, bedrijven en consumenten moeten sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee de wereld digitaliseert, alleen dan kan Nederland in Europa digitale koploper worden. Deze gedachte staat centraal in de net gepubliceerde Digitaliseringsstrategie van het kabinet. Daarin zijn 24 ambities opgenomen, verdeeld over vijf pijlers: onderzoek en innovatie (9 ambities), nieuwe vaardigheden in een leven lang leren (5), dynamische digitale economie (4), weerbaarheid burgers en bedrijven (3), en grondrechten en ethiek (3). De Digitaliseringsstrategie zal in aparte agenda’s verder worden uitgewerkt, schrijft het kabinet. In een eerste reactie hebben de brancheorganisaties SIDN, DSA en FCA kritische kanttekeningen bij de plannen geplaatst. Zo zou het kabinet de platformeconomie en de digitale infrastructuur als sectoren moeten behandelen, zoals het CBS doet. Verder moet de regeldruk worden verminderd en is een apart fonds nodig voor knelpunten en concrete stimuleringsmaatregelen.
 
‘Article 13 maakt van open internet een totalitair bewakingsmiddel’
14 juni 2018, editie 3004
Internet verandert in gereedschap om geautomatiseerd toezicht te krijgen op alle gebruikers, als artikel 13 van nieuwe Auteursrechtenrichtlijn ongewijzigd wordt ingevoerd. De waarschuwing geeft een groep van internetpioniers af in een open brief aan het Europees Parlement. Article 13 van de Directive for Copyright in the Digital Single Market eist dat internetplatforms alle inhoud gaan filteren die hun gebruikers online zetten. Dit om rechtenschendingen te kunnen voorkomen. Alleen bestaat de technologie niet die foutloos legaal van illegaal materiaal kan onderscheiden, vereist een verplicht filter enorme investeringen die niet op te brengen zijn door het MKB, en is er ook nog het probleem dat zo censuur wordt ingevoerd. Een parlementscommissie stemt komende week over de Auteursrechtenrichtlijn.
 
Upgrade.nl moet Nederland helpen bij technologische transitie
12 juni 2018, editie 3003
Brancheorganisatie FME heeft het initiatief genomen voor Upgrade.nl, een breed samenwerkingsverband dat beoogd de Nederlandse burger ‘tech wise’ te maken. Niet techniek moet centraal staan, stelt FME, maar wat techniek voor burgers betekent. De organisatie vreest dat er anders straks onvoldoende draagvlak is voor technologische ontwikkeling en onvoldoende geld voor technologie-onderwijs, wat dan weer leidt tot onvoldoende vakmensen. Aan Upgrade.nl werken technologiebedrijven, overheden, kennisinstellingen en mediapartijen mee.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap