Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   
 
Grensoverschrijdend opvragen e-evidence stuit op burgerlijk verzet
De EU-raad van ministers heeft ingestemd met een concept-regulering die het voor opsporingsdiensten binnen de EU mogelijk maak direct - dus zonder rechterlijke toetsing - digitale gegevens op te vragen bij dienstenaanbieders in andere lidstaten. Nederland was hiertegen gekant omdat de regulering grondrechten van burgers kan aantasten, maar kreeg voor deze zienswijze binnen de Raad te weinig steun. Intussen is een coalitie van 18 burgerrechtenorganisaties in de EU in actie gekomen met een open brief aan de EU-lidstaten waarin ze vragen niet in te stemmen met de regulering vanwege de vergaande aantasting van fundamentele burgerrechten. 
 
Amsterdam Declaration voor het grondvesten Europese drone-markt
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft tijdens een in Amsterdam gehouden conferentie van de European Avation Safe Agency (EASA) samen met de Europese Commissie en de EASA de ‘Amsterdam Declaration’ ondertekend. Deze verklaring bevat zeven prioriteiten om in de EU een florerende drone-markt te grondvesten. De prioriteiten variëren van het ontwikkelen van standaarden voor de productie van drones tot het ontwikkelen van een institutioneel kader voor de dienstenmarkt en het helpen van lidstaten bij de implementatie van Europese reguleringen. 
 
ICT-project voor inhuur externen bij Rijk in problemen
Het project DigiInhuur is in gevaar, zo constateert het Bureau ICT-Toetsing (BIT). De kans lijkt klein dat gewenste implementatie eind 2019 volgens plan wordt gehaald. Of de leverancier aan de gestelde eisen kan voldoen, is namelijk onbekend. BIT adviseert de opdrachtgevers Binnenlandse Zaken (BZK), IenM, en Rijkswaterstaat om te overwegen om het project te stoppen; hoe nuttig het ook mag lijken om systeem te krijgen in het inhuren van externe medewerkers. Mede omdat nu onbekend is hoeveel kosten nog met DigiInhuur gemoeid zullen zijn. 

‘Politiek verantwoordelijk voor trage uitrol eHealth in Nederland’
Nederland haalt een negende plaats op het gebied van e-health in een vergelijking met zestien andere landen. Dat zijn tal van EU-lidstaten, Australië, Israël, en Canada. De onderzoekers vinden deze magere score opvallend, gezien de grote verbreiding van internet hier. De traagheid in Nederland wordt daarom als een politiek probleem gezien. Dit staat in het rapport Digitalisierung im Gesundheitswesen van de BertelsmannStiftung. Die tekst richt zich overigens vooral op de achterstand van Duitsland, dat 16e scoorde van de onderzochte zeventien landen. Koploper in de elektronische gezondheidszorg is Estland, voor Canada. 
 
eHealth-monitor 2018 uitgebracht
De voortgang in de ontwikkeling en toepassing van e-health hangt zelden af van wat de beschikbare technologie kan. Veeleer moet er een gevoel van urgentie bestaan dat digitalisering de zorg efficiënter kan maken, of beter. En daarvoor is nodig dat de meerwaarde van de technologie duidelijk wordt. Waarop het dan weer nodig kan zijn om hele processen te kunnen veranderen. Dit staat in de eHealth-monitor 2018, die Nictiz en Nivel opstelden voor VWS. In een reactie erkent dit ministerie dat de huidige ontwikkelingen misschien achter liggen bij de verwachtingen. Maar de eerder geformuleerde ambities waren dan ook hoog. 
 
‘Consument ziet glasvezel hoogstens als buzzwoord’
Het woord glasvezel in advertenties is voor consumenten meestal niet meer dan één uit zo veel meer wervende termen in de beschrijving van moderne snelle breedband. Ze kiezen er hun internetprovider niet speciaal om uit. Dat constateert de Britse Advertising Standards Authority (ASA) na onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk was er bezwaar gerezen tegen bedrijven die een niet helemaal volledige glasverbinding toch verkochten onder de kop glasvezel. De ASA vindt dit niet per se misleidend. Maar de toezichthouder eist wel dat met de echte verbindingssnelheden wordt geadverteerd, en dat de detailinformatie over de verbinding klopt. 
 
OESO ziet oplossing voor problemen met belastingen webbedrijven
Er lijkt een oplossing aan te komen voor de problemen bij het innen van belasting van grote internetbedrijven. Dat rapporteerde de OESO in de aanloop naar de G20-conferentie in Argentinië. In maart 2018 leek het nog onmogelijk om de OESO-lidstaten op één lijn te krijgen bij dit onderwerp. Maar sindsdien zijn naast de VS ook Duitsland en Frankrijk actief bezig om te zoeken naar oplossingen om grote internetbedrijven bij te laten dragen aan de belastinginkomsten van de landen waarin ze actief zijn. 
 
CPB kritiseert tekortschietend innovatiebeleid overheid
11 december 2018, editie 3050
Het innovatiebeleid van de overheid is achterhaald, het sluit niet aan op de manier waarop bedrijven innoveren en het bevoordeelt grote bedrijven waardoor kleinere bedrijven steeds meer het nakijken hebben. Deze kritiek komt van het Centraal Planbureau (CPB) in de studie ‘Digitalisering R&D’. Innovatie steunt steeds meer op allerhande beschikbare data en grote bedrijven zijn beter gesitueerd om over grote hoeveelheden data te beschikken. Daardoor werkt het huidige financiële stimuleringsinstrumentarium in hun voordeel, stelt het CPB. De overheid dient het beleid te veranderen zodat er meer gelijke kansen ontstaan. In een nieuwe aanpak verdienen open data en open source software meer aandacht. De overheid moet actiever data delen en de ontwikkeling van open source software steunen, adviseert het CPB. De laatste aanbeveling stond overigens al centraal in het uit 2007 daterende actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ van EZ (zie editie 1668) maar dat actieplan heeft kennelijk te weinig zoden aan de dijk gezet, gezien het huidige pleidooi van het CPB.
 
EC wil elke maand verslag sociale media over strijd tegen nepnieuws
6 december 2018, editie 3049
De Europese Commissie scherpt het lopende beleid tegen desinformatie aan. Zo krijgen de EU-taakgroepen verantwoordelijk voor de uitvoering van deze actielijnen een groter budget: € 5 mln in 2019, tegenover € 1,9 mln in 2018. Verder wordt van de grote sociale netwerken, die allen een gedragscode hebben getekend, verwacht dat zij structureel actie ondernomen tegen verstoringen in de aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen. Zo moeten ze nep-accounts sneller sluiten, bots eerder herkennen, en politieke advertenties als zodanig labellen. Verder is een eis dat de sociale media samenwerken met fact-checkers en onderzoekers om nepnieuws beter en eerder te herkennen. De digitale platformen moeten bovendien de Europese Commissie elke maand over hun bevindingen rapporteren.
 
Ministeries en gemeenten maken het meest gebruik van algoritmen
4 december 2018, editie 3048
Van de ministeries die deelnamen aan een verkennend onderzoek van het CBS meldt 63% gebruik te maken van algoritmen. Bij de gemeenten is dit 50%, bij uitvoeringsorganisaties 48% en waterschappen 40%. De twee provincies die deelnamen gaven aan geen algoritmen te gebruiken. Bijna alle organisaties toetsen en valideren de door hun ontwikkelde algoritmen op juistheid. Rechters en toezichthouders zouden de werking van algoritmen meestal kunnen verifiëren, maar dit geldt niet voor burgers. De meeste organisaties geven aan behoefte te hebben aan een vorm van beleid over het gebruik van algoritmen. Het CBS-onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van het ministerie van BZK en heeft een verkennend karakter. Het CBS ziet het onderzoek als een goede basis voor vervolgonderzoek.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2018 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap