Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   

'Cyberveiligheid moet onderdeel worden van aanbestedingen'
23 mei 2017
Nederlandse overheden zouden cyberveiligheid tot een verplicht onderdeel moeten maken van ICT-aanbestedingen. Dat stelt Nederland ICT in een reactie op de recente golf van digitale gijzelingen met de WannaCry-software. Ook moet er veel meer gebeuren aan bewustwording over het belang van cybersecurity. De brancheorganisatie zegt zelf bedrijven steeds te adviseren geld te reserveren voor digitale veiligheid, maar bij overheden vormt cyberveiligheid vaak geen onderdeel van de opdracht.

Portabiliteit van media binnen de EU een stap dichterbij
23 mei 2017
Het Europarlement heeft in grote meerderheid ingestemd met nieuwe regels waardoor EU-burgers op reis dezelfde toegang als thuis krijgen op online-diensten als sportkanalen, muziekdiensten en eboekdistributeurs. Dat mag hen dan niet meer geld kosten. Voor de aanbieders van online-content gaat gelden dat zij niet meer per lidstaat licenties over de verdeling en de rechten hoeven af te sluiten. De EU-Raad van ministers moet nog instemmen met de regels, waarna de lidstaten negen maanden de tijd hebben om de nieuwe regels nationaal toe te passen.

Invloed sociale media op gezondheid jongeren verontrustend
23 mei 2017
Sociale media moeten een signaal tonen als foto's van mensen digitaal zijn bewerkt. Dat moet voorkomen dat jongeren door gemanipuleerde beelden de realiteit niet zien en verontrust raken door eigen vermeende lichamelijke tekortkomingen. Dat adviseren de Britse Royal Society for Public Health (RSPH) en de Youth Health Movement in een onderzoeksrapport. Sociale media zijn verbonden met toenemende angst, depressies en slechte nachtrust onder jongeren, luidt een van de hoofdconclusies. Instagram scoort het slechtst, gevolgd door Snapchat, Facebook en Twitter. YouTube blijkt een positieve invloed te hebben. Overheden en sociale media moeten samen meer bescherming bieden aan jongeren, oordeelt het rapport. Zo dienen zware gebruikers via een pop-up een waarschuwing getoond te krijgen, luidt een van de andere adviezen.

'De EU heeft gefaald op het gebied van de kenniseconomie'
23 mei 2017
De Europese kenniseconomie heeft niet gebracht wat ooit in het vooruitzicht is gesteld. De productiviteitsgroei was te gering om de levensstandaard te verhogen en het profijt dat wel werd behaald werd ongelijk verdeeld, wat in de EU leidde tot sociale onrust en toenemend wantrouwen in overheden. Dat schrijft de door de Europese Commissie ingestelde expertgroep voor Research, Innovation and Science Policy Experts (RISE) in een studie over de toekomst van Europa. RISE stelt dat een radicale beleidsommezwaai nodig is naar Open Wetenschap en Open Innovatie. Alleen zo kan de kenniseconomie maximaal profiteren van digitalisering. Openheid betekent ook dat veel meer ruimte wordt gegeven aan innovatie op lokaal niveau, omdat zo nieuwe markten kunnen ontstaan.

ICT-beleid EZ moest voor almaar minder geld worden uitgevoerd
18 mei 2017
EZ heeft het beleid laten evalueren dat in de periode 2011-2015 gevoerd werd om ondernemers te laten innoveren met hulp van ICT, en van het beleid dat de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven moest verbeteren. Het onderzoek, van bureau Technopolis, liet onder meer zien dat dit wel enorm brede beleidsterreinen zijn. Mede daarom viel op dat de hiervoor beschikbare budgetten vreemd genoeg steeds kleiner werden. Een advies luidt verder dat er in de begonnen projecten sneller en gerichter geëvalueerd moet worden.

Facebook plaatste reclame op basis van seksuele aard leden
18 mei 2017
Het sociale netwerk Facebook heeft gegevens over de seksuele aard van van leden gebruikt om hen op basis daarvan gericht advertenties te tonen. Dit mag niet van de privacy-wet, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze toezichthouder bekijkt op het moment of Facebook de overtreding heeft beëindigd. Als dat niet zo is, volgt er een sanctie. De AP verrichtte zijn onderzoek naar het sociale netwerk in samenwerking met de Franse, Belgische, Spaanse toezichthouders, en die van de Bondsstaat Hamburg. Elke autoriteit heeft daarop zijn eigen conclusies getrokken.

Microsoft brengt witboek uit over veiligheid Internet of Things
18 mei 2017
De snelle opkomst van het Internet der Dingen (IoT) komt met grote vragen over veiligheid. Want nu de fysieke en digitale domeinen versmelten, kunnen bijvoorbeeld de consequenties van cyberaanvallen groter worden dan ooit. Dit stelt Microsoft in een witboek over Cybersecurity and the Internet of Things. Naast het stellen van eisen aan de industrie, om veiligheid in te bouwen in de IoT-toepassingen, ziet Microsoft hierin verschillende taken weggelegd voor overheden. Want overheden hebben de unieke positie om goed IoT-beleid af te dwingen. Is het niet door zelf het juiste voorbeeld te geven, danwel door hierover publiek-private samenwerkingen aan te gaan.

Raad ministers kan met Parlement onderhandelen over AVMS
25 mei 2017, editie 2904
De Europese Raad van ministers is akkoord gegaan met een herziening van de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten (AVMS). Die bepaalt onder meer dat online videoplatforms en de sociale media zich aan dezelfde regels moeten houden als TV-stations; als het gaat om de bescherming van jeugdige kijkers. Verder moeten bedrijven die video-op-aanvraag aanbieden tenminste 30% van hun aanbod uit de EU halen. Eerder al bepaalden leden van het Europees Parlement hun standpunt over de AVMS (zie ook editie 2903). Vertegenwoordigers van het Parlement en de Raad zullen daarom de komende weken onderhandelen over de eindtekst van de nieuwe richtlijn. De wens is dat deze er snel komt.
 
Gezamenlijke oproep VS-Nederland voor voorstellen cyberveiligheid
23 mei 2017, editie 2903
Het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid (DHS) en het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie en NWO doen een oproep voor het indienen van voorstellen voor onderzoeksprojecten op het gebied van cyberveiligheid, gezamenlijk uit te voeren door onderzoekers uit de VS en Nederland. Er is € 2,4 miljoen beschikbaar. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen is 31 augustus; Nederlandse partijen bij de NWO, Amerikaanse partijen bij het DHS.
 
Rekenkamer ziet problemen bij Rijk met ICT en de kennis over ICT
18 mei 2017, editie 2902
Het Rijk kampt met te veel middelbaar administratief personeel, en heeft te weinig specifieke deskundigheid. Door de verhoging van de pensioenleeftijd vergrijst het personeelsbestand bovendien almaar meer. De tekorten lopen op aan specialisten op onder meer de gebieden financiën en ICT, en aan cyberexperts bij de politie. Dit signaleert de Algemene Rekenkamer in een toelichting bij het onderzoek naar de bedrijfsvoering van het Rijk. Daarin staat verder dat de ministeries problemen zijn blijven houden met ICT en de beveiliging van informatie, en er ook moeilijkheden blijven bestaan bij de inkoop; terwijl er jaarlijks toch voor € 10,2 mrd aan goederen en diensten wordt ingekocht. Een verdere constatering luidt dat het Rijk weliswaar werkt aan een Generieke Digitale Infrastructuur, maar dat er nog altijd onzekerheid bestaat of uitvoeringsinstanties wel willen betalen voor het gebruik daarvan; zolang de kwaliteit niet verzekerd is.
 
 

 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2017 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap