Home
Over Media Update
Thema's in Media Update
De redactie
Abonnementsvormen
Proefabonnement
Contact
Naar Vakpublicaties
icons
Advertisement


Enkele berichten uit de laatste edities:   

Overheden moeten zorgen voor veilige openbare WiFi-netwerken
16 augustus 2017
De groeiende populariteit van openbare WiFi-netwerken maakt het noodzakelijk dat overheden gaan zorgen voor bescherming van privacy en veiligheid en de beveiliging van deze netwerken. Dat stelt de World Wide Web Foundation (WWF) in een verklaring. Volgens WWF moet een eerste stap zijn dat overheden consultaties organiseren over deze zorgplicht. Als eerste aanzet publiceert de organisatie een lijst van zes punten die van belang kunnen zijn, zoals het voorkomen dat publieke WiFi-netwerken gevoelige persoonsgegevens vragen en het afdwingen van heldere voorwaarden voor het gebruik van deze publieke netwerken.

EC wil via studie meer zicht op ontstaan en invloed sociale media
16 augustus 2017
De sociale media hebben de manier waarop in de samenleving wordt omgegaan met het maken en distribueren van informatie volledig veranderd. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Dit gemis moet worden verholpen, omdat de sociale media een grote rol spelen in meningsvorming en maatschappelijke besluiten. Voor beleidsprocessen is wetenschappelijk inzicht in dit fenomeen hard nodig en daarom besteedt de Europese Commissie een studie aan die het kennistekort op dit gebied moet verkleinen. Voor de uit te voeren studie is 300.000 euro, excl. BTW, beschikbaar. Inschrijven kan tot uiterlijk 20 september.

EC zoekt kennis over invloed algoritmen op mediabekwaamheid
16 augustus 2017
In de heersende theorie over democratie wordt ervan uitgegaan dat burgers goed geïnformeerd zijn en vertrouwen hebben in de informatie die ze ontvangen, schrijft de Europese Commissie. Maar vooral algoritme gedreven media blijken vaak te leiden tot vertekening in de vorm van nepnieuws, haatspraak en filterbubbels. Welke invloed hebben dergelijke algoritmen op de mediabekwaamheid van mensen en hoe met die invloed om te gaan? Voor antwoorden op deze vragen besteedt de Commissie een multidisciplinaire studie aan. Inschrijven kan tot uiterlijk 16 oktober.

Door groepsdruk komen individuen minder toe aan ‘fact-checking’
16 augustus 2017
Individuen onderzoeken twijfelachtige informatie minder op betrouwbaarheid wanneer ze zich in een groep bevinden dan wanneer ze alleen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Columbia University naar de invloed van sociale media op het gedrag van individuen. Eenzelfde verlaging van moreel gedrag constateert ook sociaal hoogleraar Naomi Ellemers van Universiteit Utrecht. Ook zij onderzocht gedrag in groepen en bekeek onder meer valsspelende sporters en frauderende bankmedewerkers.

Nieuwe topleveldomeinnamen geen bedreiging voor root-DNS systeem
9 augustus 2017 
De invoering van zo'n 1100 nieuwe generieke topleveldomeinnamen (gTLD's) zoals .google en .amsterdam heeft niet geleid tot minder stabiliteit en veiligheid van het root-DNS systeem (DNS, Domain Name System). Dat blijkt uit een empirische studie die internetbestuurder ICANN liet uitvoeren door een Nederlands consortium, bestaande uit SIDN, Nlnet en TNO (CDAR-consortium). Een belangrijke uitkomst van de studie is dat alle nieuwe gTLD's samen zorgen voor een zeer klein deel van het totale bevragingen van het root DNS-systeem. Er is, anders gezegd, geen significante toename van de belasting van het root-systeem.

EC zoekt kennis over de risico's van algoritmen bij beslissingen
9 augustus 2017 
Welke risico's en uitdagingen spelen bij het groeiend tal algoritmen waar besluiten op worden gebaseerd? Wat zouden adequate maatregelen in het beleid kunnen zijn om optredende risico's en gevaren te beteugelen? Voor een antwoord op deze en meer vragen besteedt de Europese Commissie een studie aan die 16 maanden mag gaan duren. De studie is mede bedoeld om het publieke bewustzijn over de rol van algoritmen te vergroten. Voor deze aanbesteding is 600.000 euro exclusief BTW beschikbaar. Offertes kunnen tot uiterlijk 18 september worden ingediend.

EU-ministers tekenen Tallinn-verklaring over toekomst 5G
9 augustus 2017 
Standaardisering voor 5G is van het grootste belang om interoperabiliteit in mondiale telecomnetwerken te realiseren. Deze stelling is een van de acht punten die de EU-ministers voor Concurrentie en Telecommunicatie tijdens een informele bijeenkomst in Tallinn in een gemeenschappelijke verklaring hebben vastgelegd. Een ander aandachtspunt betreft het geschikt maken van publiek straatmeubilair en privé-objecten voor plaatsing van kleine 5G-antennes. Als dit onvoldoende gebeurt zal 5G in de EU niet tot volledige groei komen, aldus de verklaring.

Internet of Radio Light moet vervanging worden van WiFi
9 augustus 2017 
Twintig partijen uit de EU, China en Israël gaan de komende drie jaar werken aan de ontwikkeling van Internet of Radio Light (IoRL). IoRL is afgeleid van Li-Fi, een communicatiesysteem dat werkt met licht en een snelheid van meer 10 Gbps in gebouwen mogelijk maakt zonder de storingsproblematiek van WiFi. Als andere voordelen worden genoemd: een tien keer lager energieverbruik, meer veiligheid, en een grotere accuratesse in locatiebepaling (minder dan 10cm). Maar Li-FI kent ook beperkingen en het IoRL-project moet deze wegnemen om de techniek geschikt te maken voor 5G. De Europese Commissie ondersteunt IoRL financieel als een Horizon 2020-project.

Ontwerpen ‘Monitor Informatiesamenleving’ complex karwei
16 augustus 2017, editie 2923
De ontwikkelingen in en rond digitale technologie spelen zich af op zoveel gebieden, zijn zo complex en met elkaar verweven dat het ontwerpen van een ‘Monitor Informatiesamenleving’ een ingewikkeld karwei blijkt te zijn. Tot die conclusie komen onderzoekers van de Erasmus Universiteit die op verzoek van het ministerie van BZK de mogelijkheden van een dergelijke monitor in kaart brachten. Ze bekeken daarbij onder meer de nationale en internationale ICT-monitoren op allerlei gebied die al geruime tijd bestaan. De shortlist voor kernindicatoren die uiteindelijk werd samengesteld kent grote beperkingen, onder meer doordat zaken als Big Data en Information Overload door onmeetbaarheid niet meegenomen konden worden. De onderzoekers komen vooralsnog niet verder dan ‘de duiding van een nulmeting’. Ze noemen het model dat ze aanleverden een ‘dummymonitor’. Aanvullend en ad-hoc kwalitatief onderzoek is onvermijdelijk, stellen de onderzoekers. Ze adviseren bij de verdere ontwikkeling van de monitor veel ruimte in te bouwen voor flexibiliteit.
 
Investeringen telecom verschuiven naar mobiele netwerken
9 augustus 2017, editie 2922
Het toenemend belang van mobiele netwerken is terug te vinden in de investeringen van telecomaanbieders. Zo investeerden ze in 2016 20% minder in vaste netwerken dan in 2015 en 15% meer in mobiele netten. Toch daalde in 2016 de omzet in mobiel van de vier aanbieders met een eigen netwerk met 4,8%, tot € 5,43 miljard. Dat constateert toezichthouder ACM in de Telecommonitor 4de kwartaal 2016. Langjarige trends zetten door: analoge verbindingen bij telefonie en tv nemen af en digitale verbindingen nemen toe; consumenten kiezen steeds grotere bundels (triple play en quad play) en de snelheden bij breedband blijven toenemen: in 2016 kende 32% van de aansluitingen een snelheid van 100 Mbps of meer, het tal aansluitingen met minder dan 2 Mbps daalde tot 2%.
 
Europees Hof toetst voor het eerst verdrag aan grondrechten
2 augustus 2017, editie 2921
Het geplande verdrag tussen de EU en Canada over de uitwisseling van data over luchtreizigers (PNR) mag niet worden afgesloten. Dat adviseert het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Europees Parlement had om een uitspraak in deze verzocht. En daarmee werd voor het eerst een verdragstekst getoetst aan grondwettelijke regels. Volgens het verdrag uit 2014 kan de data over vliegtuigpassagiers continu worden doorgegeven aan een Canadese autoriteit. Die mag vervolgens informatie doorbrieven aan derde landen, als dat nodig is om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. Bovendien wordt de data voor vijf jaar opgeslagen. Alleen worden zo wel verschillende grondrechten van EU-burgers geschonden, aldus het Hof. In een reactie verklaarde de Europese Commissie het advies te bestuderen. Europees parlementariër Sophie in ’t Veld, die als rapporteur belast is met dit onderwerp, stelt dat de uitspraak van het Hof vergaande consequenties kan hebben voor álle verdragen met landen buiten de EU.
 
 
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Vakpublicaties
bgnieuws_vak.jpg
© 2017 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap