Over Vakpublicaties
Te verschijnen
Eerder verschenen
Beschouwingen
Downloads
Contact
Naar Nieuwsdienst
icons


Over Media Update Vakpublicaties

   
De redacteuren van Media Update schreven in de loop der jaren publicaties die in boekvorm bij verschillende uitgeverijen zijn verschenen, zie hieronder. 


In 2006 besloot de redactie gebruik te maken van de digitale productie- en distributiemogelijkheden om boeken van vakgenoten uit te geven. Door de financiële crisis kwam hier in 2013 de klad in. De redactie bereidt nu nieuwe uitgaven voor die vanaf voorjaar 2019 zullen verschijnen.

Ga hier naar de eerder uitgegeven boeken.

 
The Multimedia Dictionary
themultimediadictionary.jpg In 1995 publiceerde de redactie bij Wolters Kluwer de Multimedia Begrippengids. De rechten van dit verklarende woordenboek werden gekocht door Academic Press in Londen die het boek uitgaf als The Multimedia Dictionary. Bevat beschrijvingen van circa 2000 vaktermen en een overzicht van veelgebruikte acroniemen.
Uitgeverij: Academic Press, Londen
ISBN: 0 12 648720 0

 
Media-educatie, een kennisinventarisatie
Media-educatie (in Nederland: mediawijsheid) neemt, binnen en buiten het onderwijs, snel in belang toe. In opdracht van het ministerie van OCW ondernamen twee redacteuren van Media Update een geschiedkundige, geografische, bestuurlijke en onderwijskundige ontdekkingstocht om dit rijke, maar onoverzichtelijke gebied in kaart te brengen.
Uitgeverij: Van Gorcum, Assen
ISBN: 90 232 3663 7
media-educatie.jpg
 
Noord-Nederland in de informatiemaatschappij
noord-nederlandinformatiemaatschappij.jpg De keerzijde van mondialisering is dat regio’s belangrijker worden. In opdracht van de drie noordelijke provincies gingen reacteuren van Media Update na wat de uitdijende informatiemaatschappij voor het bestuur op regionaal niveau betekent. Naast analyses ook een reeks aanbevelingen.
Uitgeverij: Van Gorcum, Assen
ISBN: 90 232 3757 9 
 
E-Content, technologies and perspectives for the European Market
Dit is een van de eerste boeken die content als onderwerp heeft. In het boek wordt het hele spectrum van E-Content behandeld, waarbij zeer innovatieve gebieden worden beschreven en geanalyseerd. Een van de redacteuren van Media Update schreef twee bijdragen over respectievelijk betaalde content en cross-media.
Uitgeverij: Springer
ISBN 3 540 25093 X
e-content.jpg
 
Silicon Valley in de polder
siliconvalleypolder.jpg In dit boek wordt op nuchtere wijze gekeken naar de sociale, economische en technologische ontwikkelingen in ICT-regio’s in Nederland en Vlaanderen. Een van de redacteuren van Media Update was mede-auteur van de cartografie van de multimediasector.
Uitgeverij: Lemma
ISBN 90 5189 810 X
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Nieuws- en Informatiedienst
bgvak_nieuws.jpg
© 2024 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap