Over Vakpublicaties
Te verschijnen
Eerder verschenen
Beschouwingen
Downloads
Contact
Naar Nieuwsdienst
icons
Consultatie open source-beleid overheid
De overheid moet de invoering en het gebruik van open standaarden dwingend koppelen aan een voorafgestelde datum, desnoods in combinatie met sancties. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de openbare consultatieronde (als PDF) over rijksbeleid ICT & OS/OSS, die Internet Society Nederland (ISOC.nl), Stichting Livre, Media Update Vakpublicaties en Stichting Holland Open in mei 2007 hebben gehouden over het gevoerde en nog te voeren beleid op het gebied van open standaarden en open source software. Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft de resultaten begin juni in ontvangst genomen uit handen van Michiel Leenaars, directeur van Internet Society Nederland.

Reden voor de consultatieronde was de vraag van het kabinet om input vanuit de samenleving over nijpende kwesties. Een andere reden lag in de onvrede die eind maart in de Tweede Kamer werd uitgesproken over de gebrekkige uitvoering van de motieVendrik uit november 2002. Staatssecretaris Heemskerk erkende bij die gelegenheid dat er meer moest gebeuren, en zegde toe voor Prinsjesdag met nieuw beleid te zullen komen. Aan de consultatieronde is deelgenomen door 29 organisaties, instellingen en particulieren.

Uit de consultatieronde blijkt verder dat een royale meerderheid (86%) vindt dat de overheid haar toeleveranciers contractueel moet verplichten om te voldoen aan een lijst van wenselijke, minder wenselijke en onwenselijke bestandsformaten. Ook vindt het merendeel dat de Nederlandse overheid een actievere rol moet spelen in de ontwikkeling van voor haar relevante open source software en verder dat de overheid een bepaald percentage van haar ICT-budget verplicht moet reserveren voor het ontwikkelen van open source software.
 
Inloggen klanten
Gebruikersnaam/
wachtwoord vergeten?
Link naar Nieuws- en Informatiedienst
bgvak_nieuws.jpg
© 2023 Media Update. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals.
Home Contact Sitemap